Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

MGOKiS Dobczyce zaprasza do zespołów, sekcji i kół zainteresowań!!!

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach zachęca dzieci, młodzież i dorosłych do zapoznania się z ofertą zajęć na rok szkolny 2017/2018.
Zapisy do grup przyjmują oraz informacji udzielają pracownicy MGOKiS od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00 (RCOS, ul. Szkolna 43, pokój 143, tel. 12 27 16 757 lub 533 990 660). Przy zapisie należy podać imię i nazwisko, wiek uczestnika oraz telefon kontaktowy.

Oferta zajęć w roku szkolnym 2017/2018:
– KÓŁKO PLASTYCZNE (dzieci od 4 lat)
– KÓŁKO PLASTYCZNE GRUPA STARSZA (od 10 lat)
– ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA DOBCZYCE (dzieci od 6 lat, młodzież, dorośli)
– KAPELA ZPiT (dzieci, młodzież)
– BALET (dzieci od 4 do 7 lat)
– ZESPÓŁ TAŃCA NOWOCZESNEGO “INTOX”(dziec od 5 lat, młodzież, kobiety 25+)
– ORKIESTRA DĘTA „DOBCZYCE” (dzieci, młodzież, dorośli)
– ZAJĘCIA WOKALNE (dzieci od 7 lat, młodzież)
– ZAJĘCIA WOKALNE DLA DOROSŁYCH
– GIMNASTYKA KOREKCYJNA (dzieci od 5 lat)
– GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA (dzieci od 6 lat, rocznik 2011 i starsze)
– GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA Z WSTĄŻKĄ (10-15 lat)
– GIMNASTYKA SPORTOWA (dzieci od 6 lat, młodzież)
– SEKCJA ŁUCZNICZA (dzieci od 7 lat, młodzież, dorośli)
– LADY FITNESS (dla kobiet)
– ZUMDANCE (dla kobiet)

Zapisy prowadzone będą od 01 do 20 września (lub do wyczerpania limitu miejsc w grupach). Informacje o terminach spotkań organizacyjnych i godzinach zajęć oraz cennik obowiązujący w roku 2017/2018 zostaną opublikowane pod koniec września lub na początku października. Grupy zostaną otwarte, jeśli zbierze się wystarczająca liczba chętnych. Zapisy obowiązują także wszystkie osoby, które uczęszczały na zajęcia MGOKiS w ubiegłym roku szkolnym, z wyjątkiem członków Zespołu Tanecznego „Intox”, członków Orkiestry Dętej „Dobczyce”, członków Zespołu Pieśni i Tańca „Dobczyce”, zawodników sekcji łuczniczej, a także uczestników zajęć gimnastycznych i baletowych, którzy w czerwcu zadeklarowali chęć kontynuacji udziału w zajęciach.

Wszystkie informacje organizacyjne zamieszczane będą na bieżąco na stronie internetowej MGOKiS: www.mgokis.dobczyce.pl oraz na fanpage’u na Facebooku.

 

 

 
 
Skip to content