Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

Dofinansowane Kursy Języka Angielskiego

Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I zaprasza na kursy języka angielskiego dofinansowywane w ramach Projektu Kierunek Kariera, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 13 grudnia 2017 roku, o godzinie 18:00 w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym w Dobczycach, ul. Szkolna 43 (sala konferencyjna, I piętro)

Kursy przeznaczone są dla osób, które:
– pracują lub prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniają pracowników
– mają powyżej 25 lat i wykształcenie co najwyżej średnie lub mają powyżej 50 lat i wykształcenie dowolne
– są związane z Małopolską (mieszkają tu lub uczą się lub pracują)
– są ubezpieczone w KRUS

Kursy obejmują 120h dydaktycznych (2 razy w tygodniu po 2 godziny) i zakończone są egzaminem TGLS

Realizacja kursu: styczeń 2018 – październik 2018
Rekrutacja: listopad 2017 – grudzień 2017

Dofinansowanie do szkolenia wynosi maksymalnie 87% – każdy uczestnik ma prawo do otrzymania 180 bonów szkoleniowych o wartości 2700,00 zł (w tym 351 zł wkładu własnego).

Informacji o kursie udziela Centrum Nauczania Języków Obcych Norton I, tel. 12 427 28 39
Rekrutacja: tel. 502 318 985 lub 507 026 401

NOROTN_PLAKAT_-_luty-22

Skip to content