Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

Artystyczny sierpień

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach zaprasza wszystkie dzieci do udziału w sierpniowych  zajęciach plastycznych. Zajęcia są bezpłatne i obowiązują na nie wcześniejsze zapisy (wyłącznie osobiste). Limit miejsc w grupach: 20 osób.

Informacji o zajęciach udzielają pracownicy MGOKiS Dobczyce, pod numerami telefonów: 533 990 660 lub 12 27 16 757.

Każdy rodzic zapisujący dziecko na zajęcia, zobowiązany jest do zapoznania się z klauzulą informacyjną oraz do podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka i zgody na przetwarzanie wizerunku, co wiąże się z koniecznością osobistego zapisania dziecka bezpośrednio w biurze MGOKiS.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc w grupach, bardzo prosimy o odpowiedzialne zapisywanie dzieci.

UWAGA!!! W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach należy zgłosić ten fakt w biurze MGOKiS lub telefonicznie. Umożliwi to udział w zajęciach dzieciom oczekującym na ewentualnych listach rezerwowych.

ZAPRASZAMY!

Skip to content