Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych: „Hej, kolęda, kolęda…!”

W Powiatowym Przeglądzie Grup Kolędniczych: „Hej! Kolęda, Kolęda…”, który odbędzie się już w najbliższą niedzielę, wystąpi 8 grup kolędniczych. Grupy zaprezentują się w następującej kolejności:

1. Dziecięca Grupa Kolędnicza „Kolędnicy z Gwiazdą” z Krzeczowa
2. Grupa Kolędnicza „Szopka z Lalkami” z Dobczyc
3. Dziecięca Grupa Kolędnicza „Z Turoniem” z Trzebuni
4. Grupa Kolędnicza „Z Dorotą” z Rudnika
5. Młodzieżowa Grupa Kolędnicza „Z Gwiazdą” z Tokarni
6. Grupa Kolędnicza „Z Dziadem” z Burletki
7. Grupa Kolędnicza „Z Gwiazdą” z Trzebuni
8. Grupa Kolędnicza „Pasterze” z Dobczyc

Serdecznie zapraszamy!

***

Zwyczaje i obrzędy bożonarodzeniowe są niezwykle ważnym elementem kultury ludowej, a kolędowanie i obrzędowość kolędnicza wpisują się w wielowiekową polską tradycję. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach oraz Starostwo Powiatowe w Myślenicach serdecznie zapraszają, dziecięce, młodzieżowe i dorosłe grupy kolędnicze działające na terenie powiatu myślenickiego i prezentujące autentyczne formy kolędowania charakterystyczne dla regionu, z którego się wywodzą, do udziału w Powiatowym Przeglądzie Grup Kolędniczych „Hej Kolęda, Kolęda…” Przegląd odbędzie się 20 stycznia 2019 roku o godz. 15:00 w auli Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego im. Burmistrza Marcina Pawlaka w Dobczycach.

Zgłoszenia do przeglądu (wyłącznie na załączonych kartach zgłoszeń) należy przesłać na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach, ul. Szkolna 43; 32-410 Dobczyce lub drogą elektroniczną: e-mail: biuro@mgokis.dobczyce.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia 2019 roku.

Regulamin Powiatowego Przeglądu Grup Kolędniczych 2019

Karta Zgłoszenia Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych

Skip to content