Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

Znamy laureatów Powiatowego Przeglądu Grup Kolędniczych 2020

19 stycznia 2020 roku, w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym w Dobczycach rozstrzygnięto Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych „Hej, Kolęda, Kolęda…!”.

Do konkursu zgłosiło się 11 grup kolędniczych z powiatu myślenickiego, w tym 7 grup dorosłych i 4 dziecięce. Poza konkursem wystąpiła Grupa Kolędnicza „Z Konikiem” ze Skrzynki. Wszystkie grupy prezentowały tradycyjne formy kolędowania, charakterystyczne dla regionu.

Po obejrzeniu wszystkich punktów programu, Jury w składzie: Inka Bogucka – etnograf, Agnieszka Oczkowska – etnolog i Bożena Lewandowska – etnomuzykolog postanowiło przyznać następujące nagrody:

4 równorzędne Nagrody Główne, w postaci nominacji do udziału w Ogólnopolskim Przeglądzie Grup Kolędniczych „Karnawał Góralski” w Bukowinie Tatrzańskiej, a otrzymali je:
– Grupa Kolędnicza „Z Turoniem” z Trzebuni
– Grupa Kolędnicza „Pasterze” ze Stojowic
– Grupa Kolędnicza „Herody” z Tokarni
– Grupa Kolędnicza „Z Dziadem”z Kornatki- Burletki

2 równorzędne Nagrody, w postaci nominacji do udziału w Ogólnopolskich Spotkaniach Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych „Pastuszkowe Kolędowanie” (Podegrodzie), a otrzymali je:
– Dziecięca Grupa Kolędnicza „Z Gwiazdą” z Trzebuni
– Dziecięca Grupa Kolędnicza „Mali Kliszczacy” – „Pasterze w polu” z Tokarni

Głównymi kryteriami branymi pod uwagę przy ocenianiu były:
a) tradycyjność tekstów (obecność tekstów przekazywanych z pokolenia na pokolenie)
b) tradycyjność melodii i instrumentów (obecność starych, mało znanych kolęd, pastorałek, „okolędowania”; instrumenty tradycyjne, brak akordeonu)
c) charakterystyczna prezentacja każdej postaci w grupie kolędniczej (sposób poruszania się, śpiew, mowa)
d) zgodność stroju, rekwizytów kolędniczych, szat, ozdób z dawnymi wzorami.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali poczęstunek, statuetki, dyplomy oraz nagrody finansowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach. Sponsorem Przeglądu był także pan Stanisław Bisztyga.

Jury zgodnie z Regulaminem oceniało prezentowane tradycyjne widowiska kolędnicze (teksty, melodie i kolejność akcji), dawne kolędy domowe, pastorałki, okolędowania przekazane przez poprzednie pokolenia. Zwracano uwagę na tradycyjne instrumenty muzyczne (czyli bez akordeonu), na stroje i rekwizyty wykonane według najstarszych wzorów oraz na czystość śpiewu, tradycyjny sposób poruszania się poszczególnych postaci kolędniczych i czas występu.
Kryteria są zgodne z regulaminami ustalonymi dla uczestników przeglądów w Podegrodziu i Bukowinie Tatrzańskiej.

W związku z wysokim poziomem reprezentowanym przez dorosłe grupy, jury postanowiło przyznać, po ustaleniu z Organizatorem Karnawału Góralskiego w Bukowinie aż 4 nominacje.

Komisja z zadowoleniem podkreśla, że tradycja kolędowania na Ziemi Krakowskiej, przekazywana jest w dalszym ciągu, o czym świadczy udział 4 grup dziecięcych. Cieszy fakt, że opiekunowie i członkowie grup dbają o tradycyjny wizerunek oraz zachowanie postaci na scenie, prezentują repertuar starych kolęd i pastorałek, przypominają teksty dawnych okolędowań.
Komisja nominowanym życzy powodzenia na dalszym etapie w Podegrodziu i Bukowinie Tatrzańskiej.

Jury podkreśla, że w wystąpieniach nie może mieszać się gwara ze współczesnym językiem, a także nie może być współczesnych współbrzmień w muzyce.
Teren powiatu myślenickiego, pod względem rodzajów grup kolędniczych jest różnorodny archaiczny. Jury dziękuje Grupie Kolędniczej „Ze Skrzynki” za gościnny występ. Tradycja kolędowania z konikiem jest charakterystyczna dla regionu krakowskiego. Komisja zachęca grupę „Z Konikiem” do wzięcia udziału w części konkursowej w przyszłym roku.

Komisja dziękuje Organizatorom za sprawne przeprowadzenie Przeglądu i serdeczną atmosferę. Gratulujemy wszystkim Uczestnikom otrzymanych nagród i wyróżnień

————>>>>>Galeria zdjęć

Skip to content