Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

Powrót na zajęcia – ważne informacje i dokumenty

Drodzy Państwo,
Do dziś (08.06.2020 roku) można zgłosić chęć odrobienia marcowych zajęć. Zajęcia zaplanowane są na okres od 15 do 30 czerwca, pod warunkiem zebrania się grup. O tym czy i które zajęcia uda się zorganizować, poinformujemy zgłoszone osoby za pośrednictwem wiadomości sms. Proszę pamiętać, że terminy, godziny i składy grup mogą ulec zmianie.
Przed powrotem na zajęcia, każdy zapisany uczestnik/opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika zajęć zobowiązany jest do zapoznania się z zasadami uczestnictwa w zajęciach w czasie obowiązywania stanu epidemii COVID-19 oraz do wypełnienia i złożenia w biurze MGOKiS, najpóźniej w dniu pierwszych zajęć stosownego oświadczenia:

Zasady uczestnictwa w zajęciach MGOKiS Dobczyce w czasie obowiązywania stanu epidemii COVID-19

Oświadczenie uczestnika zajęć – Covid-19 + Klauzula Rodo

Na pierwszym miejscu stawiamy bezpieczeństwo i zdrowie naszych uczestników, dlatego prosimy o bezwzględne stosowanie się do nowych zasad uczestnictwa w zajęciach oraz do wszystkich wytycznych sanitarnych.
Proszę mieć na uwadze to, że mimo stosowania przez Organizatora zajęć wszelkich wytycznych i zabezpieczeń zgodnych z zaleceniami GIS, wirus SARS CoV-2 jest nadal realnym zagrożeniem, a ryzyko zakażenia nim nie jest całkowicie wyeliminowane.

Skip to content