Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

Konkurs wokalny piosenek Andrzeja Zauchy

Stowarzyszenie Piramida Działań oraz MGOKiS Dobczyce zapraszają na Konkurs wokalny piosenek Andrzeja Zauchy, który odbędzie się 10 października 2020 roku w auli RCOS Dobczyce.

119894907_387406169325874_6803590807931431608_o

REGULAMIN KONKURSU WOKALNEGO
piosenek Andrzeja Zauchy

1. ORGANIZATOR KONKURSU:
Stowarzyszenie Piramida Działań oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach.

2. MIEJSCE KONKURSU:
Regionalne Centrum Oświatowo-Sportowe w Dobczycach, ul. Szkolna 43. Aula widowiskowa.

3. TERMIN KONKURSU:
10 października 2020 roku od godziny 17:00. Godzina zakończenia jest uzależniona od liczby uczestników. Przewidywane zakończenie około godziny 19:00/20:00.
Plan minutowy i kolejność występów będzie opublikowana 8 października na profilu facebook’owym Stowarzyszenie Piramida Działań.

4. CELE KONKURSU:
– upamiętnienie wybitnego polskiego wokalisty, Andrzeja Zauchy
– propagowanie kultury muzycznej
– twórcza wymiana doświadczeń muzycznych wśród uczestników konkursu
– kształcenie umiejętności prezentacji na scenie (rozwijanie talentów estradowych)
– wyłonienie talentów wokalnych oraz zachęcenie ich do twórczej pracy w zakresie muzyki

4. ZASADY UCZESTNICTWA i PRZEBIEG KONKURSU:
– w konkursie biorą udział soliści, duety lub zespoły wokalne (a’capella, z akompaniamentem lub podkładem MP3/CD/USB);
– przyjmowane są zgłoszenia indywidualne bez ograniczeń wiekowych
– organizator może utworzyć dwie kategorie wiekowe w zależności od rozbieżności wiekowej uczestników i liczby zgłoszeń
– karty zgłoszeń wypełnia pełnoletni uczestnik lub rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika
– uczestnik przygotowuje 1 utwór podstawowy i ewentualny utwór pomocniczy, gdyby jury poprosiło o wykonanie drugiego utworu. Piosenki muszą być z repertuaru Andrzeja Zauchy
– prezentacja utworu max. do 5 minut
– liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

5. KRYTERIA OCENY:
Uczestników konkursu oceniać będzie trzyosobowe, profesjonalne jury, które weźmie pod uwagę:

– dobór piosenki
– umiejętności wokalne
– interpretację tekstu
– dykcję
– ogólny wyraz artystyczny

Jury może komentować występ tuż po prezentacji oraz przekazywać swoje uwagi i spostrzeżenia.

6. NAGRODY:

Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy, a laureaci konkursu otrzymają
dodatkowo nagrody pieniężne w wysokości brutto:

– 1 miejsce – 300 zł
– 2 miejsce – 200 zł
– 3 miejsce – 100 zł

Pieniądze będą przekazane na konto wskazane przez laureata w terminie do 7 dni od zakończenia konkursu.

7. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA

Z uwagi na stan zagrożenia Covid Sars-Cov-2, uczestnikiem konkursu może być tylko osoba zdrowa, u której nie występują objawy takie, jak: katar, kaszel, bóle mięśni, gorączka, duszności czy trudności w oddychaniu. Uczestnik w dniu konkursu podpisuje oświadczenie, że wg jego najlepszej wiedzy jest zdrowy, nie przebywa na kwarantannie lub izolacji oraz żaden
z domowników.
Przed wejściem do auli widowiskowej uczestnik będzie miał sprawdzaną temperaturę, będzie dostępny również płyn dezynfekujący. Wchodząc do budynku Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego należy mieć zasłonięte usta i nos.
W auli widowiskowej zachowany będzie wymagany odstęp między uczestnikami minimum 1,5 m. Aula przed konkursem będzie wywietrzona i zdezynfekowana.

8. UWAGI KOŃCOWE

Uczestnik śpiewający do podkładu muzycznego, przed swoim występem dostarcza akustykowi nośnik z muzyką.
Uczestnik występujący z instrumentem powinien być w auli widowiskowej o godzinie 16:30 w celu odbycia próby dźwięku.
Uczestnicy wyrażają zgodę na fotografowanie i filmowanie swoich występów oraz na ich publikację w celu promocji i podsumowania konkursu w mediach lokalnych i społecznościowych.
Organizator ma prawo odwołać konkurs w związku z obostrzeniami sanitarno-epidemiologicznymi.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i przesłanie KARTY ZGŁOSZENIA na adres: piramidadzialan@gmail.com oraz otrzymanie potwierdzenia zwrotnego.

Kontakt w sprawach organizacyjnych: Piotr Skóra Tel. 506 540 347 mail: piramidadzialan@gmail.com.

Karta zgłoszeniowa do konkursu REGULAMIN KONKURSU

 

Skip to content