Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

Informacja dotycząca wznowienia zajęć MGOKiS Dobczyce

Od 1 grudnia wznawiamy część zajęć MGOKiS. 7 listopada 2020 r. weszły w życie ograniczenia w działalności instytucji kultury.

Do 29 listopada teatry, filharmonie, opery, muzea, kina, domy kultury, ogniska muzyczne, biblioteki i galerie sztuki zostały zamknięte dla publiczności. Mogły jednak prowadzić działania związane z przygotowaniem wydarzeń artystycznych (w tym próby i ćwiczenia), dokonywać nagrań oraz realizować aktywności z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Podjęliśmy wówczas trudną dla nas decyzję o całkowitym zawieszeniu zajęć w okresie od 6 do 29 listopada. Podyktowane to było względami bezpieczeństwa i rosnącą liczbą zachorowań w powiecie myślenickim.

Od 1 grudnia chcemy wznowić część naszych zajęć, a dokładniej:

  • zajęć sekcji i zespołów przygotowujących się do konkursów, nagrań i występów artystycznych,
  • zajęć o charakterze sportowym (rozporządzenie Rady Ministrów cały czas umożliwia prowadzenie zajęć sportowych)

Zajęcia prowadzone będą w podwyższonym reżimie sanitarnym. Mimo stosowania przez MGOKiS szczególnych środków bezpieczeństwa, ryzyko zakażenia nie zostanie całkowicie wyeliminowane. Uczestnicy zajęć powinni mieć świadomość, że biorą w nich udział na własną odpowiedzialność i że rozumieją potencjalne zagrożenie.
Nasi pracownicy odezwą się za pośrednictwem wiadomości e-mail i/lub wiadomości SMS do uczestników wszystkich sekcji i zespołów, których zajęcia zostaną wznowione. Dni i godziny zajęć nie ulegają zmianie.

Osoby, które będą chciały zrezygnować z kontynuowania zajęć, poproszone zostaną o zgłoszenie tego faktu telefonicznie. W zajęciach nie mogą brać udziału uczestnicy wykazujący jakiekolwiek symptomy chorobowe oraz uczestnicy, którzy mieli kontakt z osobami przebywającymi na kwarantannie oraz w izolacji.

Rodziców prosimy o to, aby punktualnie przyprowadzali dzieci na zajęcia i punktualnie je odbierali. W dalszym ciągu obowiązuje zakaz oczekiwania na uczestników zajęć w budynku RCOS.

Przypominamy o konieczności przestrzegania w budynku zasad bezpieczeństwa, takich jak zachowanie dystansu społecznego, zakrywanie ust i nosa, obowiązkowe mycie i dezynfekcja rąk.

Plakat o treści: Informacja dotycząca wznowienia części zajęć organizownych przez MGOKiS.
Skip to content