Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych „Hej Kolęda, Kolęda..!” – edycja online

Zwyczaje i obrzędy bożonarodzeniowe są niezwykle ważnym elementem kultury ludowej, a kolędowanie i obrzędowość kolędnicza wpisują się w wielowiekową polską tradycję.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach oraz Starostwo Powiatowe w Myślenicach serdecznie zapraszają, dziecięce, młodzieżowe i dorosłe grupy kolędnicze działające na terenie powiatu myślenickiego i prezentujące autentyczne formy kolędowania charakterystyczne dla regionu, z którego się wywodzą, do udziału w Powiatowym Przeglądzie Grup Kolędniczych „Hej Kolęda, Kolęda…”.

Obecna sytuacja epidemiologiczna wymusiła na nas konieczność zmiany formuły konkursu. W związku z obowiązującymi obostrzeniami, przegląd odbędzie się w formie online. Zależy nam na zdrowiu i bezpieczeństwu uczestników, więc zaproponowana forma przeglądu jest w tym momencie jedyną możliwą.

Karty zgłoszenia oraz nagrania prezentacji konkursowych należy dostarczyć do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobczycach w nieprzekraczalnym terminie do 12 stycznia 2021 roku. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem Przeglądu, a w szczególności z wymaganiami technicznymi dla nadsyłanych nagrań.

Organizator powoła komisję artystyczną, która oceni prezentacje konkursowe. Najlepsze grupy zostaną zakwalifikowane do przeglądów wojewódzkich (online) w Bukowinie Tatrzańskiej i Podegrodziu.

Plakat informujący o Powiatowym Przeglądzie Grup Kolędniczych. Grafika w tonacji biało-granatowej, przedstawia grupę kolędniczą. Więcej informacji w tekście.
Skip to content