Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

Plakat z listą zajęć, na które prowadzone są zapisy na rok 2022 na 2023. Więcej informacji w tekście.
Plakat informujący o naborze do Kapeli ZPiT Dobczyce, z motywem skrzypaczki w stroju ludowym na tle miasta. Więcej informacji w tekście.
Plakat informujący o naborze do ZPiT Dobczyce, z motywem tancerki w stroju ludowym na tle miasta. Więcej informacji w tekście.
Plakat informujący o naborze do sekcji baletowej, z motywem baletnicy. Więcej informacji w tekście.
Plakat informujący o naborze do Big Bandu Dobczyce, z motywem saksofonu. Więcej informacji w tekście.
Plakat informujący o naborze do sekcji hip hopu, z motywem tancerza. Więcej informacji w tekście.
Plakat informujący o naborze do sekcji gimnastyki sportowej, z motywem młodego gimnastyka. Więcej informacji w tekście.
Plakat informujący o naborze do Zespołu Intox, z motywem tancerki. Więcej informacji w tekście.
Plakat informujący o naborze do Orkiestry Dętej Dobczyce,, z motywem saksofonu. Więcej informacji w tekście.
Plakat informujący o naborze do sekcji gimnastyki korekcyjnej, z motywem ćwiczących dzieci. Więcej informacji w tekście.
Plakat informujący o naborze na zajęcia plastyczne, z motywem kolorowych kredek. Więcej informacji w tekście.
Plakat informujący o naborze na zajęcia K-POP Dance, z motywem tancerki. Więcej informacji w tekście.
Plakat informujący o naborze na zajęcia Latino Solo, z motywem tancerki. Więcej informacji w tekście.
Plakat informujący o naborze do Orkiestry Dętej Dobczyce, z motywem saksofonu. Więcej informacji w tekście.
Plakat informujący o naborze na zajęcia Sekcji Wokalnej "Muzopozytywni" z motywem mikrofonui. Więcej informacji w tekście.
Plakat informujący o naborze na zajęcia z tańca nowoczesnego, z motywem tancerzy. Więcej informacji w tekście.
Plakat informujący o naborze na zajęcia K-POP Dance, z motywem tancerzy. Więcej informacji w tekście.
Plakat informujący o naborze na warsztaty teatralne, z motywem sceny i masek Więcej informacji w tekście.
Plakat informujący o naborze na zajęcia umuzykalniające, z motywem dzieci grających na instrumentach. Więcej informacji w tekście.

Newsletter

Ostatnie wpisy

Facebook
BIP

Zasady uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych w RCOS

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2021 roku, wydarzenia artystyczne i kulturalne. organizowane przez domy i ośrodki kultury mogą być organizowane z udziałem publiczności po spełnieniu odpowiednich warunków.

Do najważniejszych z nich należą:

  • ograniczenie liczby uczestników wydarzenia – 50% miejsc w sali z numerowanymi miejscami (co 2 miejsce), zachowanie odstępu 1,5 metra między uczestnikami w pomieszczeniach bez wyznaczonych miejsc,
  • zbieranie oświadczeń i danych kontaktowych od uczestników zadania,
  • obowiązek zapoznania się przez uczestników z Regulaminem wydarzeń organizowanych w czasie trwania epidemii i akceptacji wszystkich jego zapisów.
  • obowiązkowa dezynfekcja rąk przed wejściem do budynku,
  • zachowanie dystansu społecznego minimum 1,5 metra, szczególnie w przypadku ustawiania się w kolejce, podczas wchodzenia do sali i jej opuszczania,
  • obowiązek zakrywania ust i nosa przez uczestnika wydarzenia za pomocą maseczki ochronnej zarówno w ciągach komunikacyjnych, sanitariatach, jak i w sali, w której odbywa się wydarzenie (środki ochrony indywidualnej są po stronie uczestnika, organizator nie prowadzi ich sprzedaży),
  • całkowity zakaz spożywania pokarmów i picia napojów,
  • dostosowanie się do próśb i poleceń pracowników obsługujących wydarzenie.

Załączniki do pobrania:

Wszystkich uczestników wydarzeń organizowanych w RCOS prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami. Złożenie oświadczenia jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w imprezie. Prosimy o przychodzenie na koncerty, spektakle i inne eventy z odpowiednim wyprzedzeniem, które pozwoli na wypełnienie oświadczenia.

Pomarańczowy plakat z białym napisem Zasady uczestnictwa w wydarzeniach, więcej informacji w takście.
Skip to content