Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

Koncert: Maleńczuk + rhythm section

Impresariat Fluxus oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach mają zaszczyt zaprosić na koncert Maleńczuk+rhythm section, który odbędzie się 20 marca 2021 roku, o godzinie 19:00, w sali widowiskowej Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego w Dobczycach (ul. Szkolna 43).

Zainteresowanie koncertem przeszło nasze najśmielsze oczekiwania! Informujemy, że wszystkie wejściówki zostały zarezerwowane! Będziemy na bieżąco informować Was o ewentualnych zwolnionych miejscach.

Rezerwację darmowych wejściówek, aż do wyczerpania puli, prowadzi biuro MGOKiS, tel. 533 990 660 lub 12 27 16 757. Podczas rezerwacji należy podać imię nazwisko oraz nr telefonu osoby rezerwującej wejściówkę. W związku z ograniczoną liczbą biletów, prosimy o dokonywanie przemyślanych rezerwacji. Wejściówki będą do odbioru od 15 marca, od godziny 15:00.

Przed koncertem należy zapoznać się z „Regulaminem wydarzeń organizowanych w RCOS w czasie epidemii”, a w dniu wydarzenia złożyć Oświadczenie COVID. Prosimy o przyjście na koncert z odpowiednim wyprzedzeniem, które pozwoli na dopełnienie formalności.

Koncert adresowany jest do osób pełnoletnich.

O koncercie:
Maleńczuk+rhythm section – to recital będący retrospekcją dotychczasowych dokonań Artysty. To najnowsza wersja MALEŃCZUK „KONCERT SOLO”, tym razem współtworzona z kolegami z sekcji rytmicznej. Wszystko po to – by podzielić się przestrzenią na scenie i wzbogacić przekaz.

W repertuarze koncertu znajdą się zarówno pieśni uliczne, jak i późniejsze dokonania artystyczne Maćka, które zaskarbiły mu olbrzymią sympatię i popularność wśród publiczności. Nie zabraknie takich pieśni, jak: „Ostatnia nocka”, „Tango Libido”, „Sługi za szlugi”, „Synu” czy „Dawna dziewczyno”.

Do tego oryginalny styl gry na gitarze i nieskażona niczym Wolność Słowa.
Bliski, bezpośredni kontakt z widownią, szczery, niezakłócony przekaz tekstu – to po prostu Maleńczuk w czystej postaci. TEN, o którym się mówi, nie do podrobienia, naturalny, dowcipny, czasem brutalny – bo takie jest życie!
Wsparcie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Zasady uczestnictwa w wydarzeniach zorganizowanych w RCOS w czasie epidemii:
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów, wydarzenia artystyczne i kulturalne. organizowane przez domy i ośrodki kultury mogą być organizowane z udziałem publiczności po spełnieniu odpowiednich warunków.
Do najważniejszych z nich należą:

  • ograniczenie liczby uczestników wydarzenia – 50% miejsc w sali z numerowanymi miejscami (co 2 miejsce), zachowanie odstępu 1,5 metra między uczestnikami w pomieszczeniach bez wyznaczonych miejsc,
  • zbieranie oświadczeń i danych kontaktowych od uczestników zadania,
  • obowiązek zapoznania się przez uczestników z Regulaminem wydarzeń organizowanych w czasie trwania epidemii i akceptacji wszystkich jego zapisów.
  • obowiązkowa dezynfekcja rąk przed wejściem do budynku,
  • zachowanie dystansu społecznego minimum 1,5 metra, szczególnie w przypadku ustawiania się w kolejce, podczas wchodzenia do sali i jej opuszczania,
  • obowiązek zakrywania ust i nosa przez uczestnika wydarzenia za pomocą maseczki ochronnej zarówno w ciągach komunikacyjnych, sanitariatach, jak i w sali, w której odbywa się wydarzenie (środki ochrony indywidualnej są po stronie uczestnika, organizator nie prowadzi ich sprzedaży),
  • całkowity zakaz spożywania pokarmów i picia napojów,
  • dostosowanie się do próśb i poleceń pracowników obsługujących wydarzenie.

Dokumenty do pobrania

Poziomy plakat koncertu Maleńczuk+rhythm section. Więcej informacji w tekście.
Skip to content