Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

Konkurs Plastyczny „MORAŁ KAŻDEJ CHWILI”

W imieniu projektu społecznego pROLog życiA serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie Plastycznym „MORAŁ KAŻDEJ CHWILI”. Projekt realizowany jest w ramach ogólnopolskiej olimpiady „Zwolnieni z teorii”. Pomysłodawczyniami konkursu są uczennice I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Myślenicach.

Partnerami Konkursu są Gmina Dobczyce oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach.

Konkurs adresowany jest tylko do mieszkańców z Gminy Dobczyce, w szczególności do: uczniów klas 4-8 szkół podstawowych, uczestników warsztatów terapii zajęciowej oraz podopiecznych środowiskowego domu samopomocy na terenie Gminy Dobczyce.

Konkurs polega na przygotowaniu pracy plastycznej ukazującej „morał każdej chwili”. Każdy uczestnik może złożyć do konkursu tylko 1 płaską pracę w formacie A3, a technika jej wykonania jest dowolna. Każdą pracę należy podpisać na odwrocie (imię, nazwisko, kategoria, reprezentowana szkoła/instytucja, numer telefonu do opiekuna).

Konkurs będzie rozstrzygnięty w następujących kategoriach:

  • Klasy 4-5 (szkoły podstawowe) z Gminy Dobczyce
  • Klasy 6-8 (szkoły podstawowe) z Gminy Dobczyce
  • Podopieczni WTZ, ŚDS z Gminy Dobczyce

Podpisane prace wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz kartą zgłoszenia należy dostarczyć na adres: Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobczycach, ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce, (biuro MGOKiS Dobczyce, pokój 143, godziny otwarcia biura od poniedziałku do piątku: 7:00 – 21:00). Termin dostarczenia prac- do 27 maja 2021r.

Komisja powołana przez organizatora wybierze trzy najlepsze prace z każdej kategorii. Wyniki konkursu opublikowane zostaną na Facebooku Organizatora pROLog życiA po 28 maja 2021r. Laureaci miejsc I-III otrzymają nagrody i dyplomy ufundowane przez Gminę Dobczyce. Termin i forma wręczenia nagród dla laureatów Konkursu zostaną opublikowane w późniejszym terminie.

Kontakt w sprawie konkursu: e-mail: prolog.zycia.zwzt2020@gmail.com, tel. kom.: 784 118 035

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Plakat informujący o konkursie plastycznym pod tytułem "morał każdej chwili", organizowanym dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych, podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej i podopiecznych środowiskowego domu samopomocy z Gminy Dobczyce. Więcej szczegółów znajduje się w regulaminie.
Grafika informująca o konkursie plastycznym pod tytułem morał każdej chwili przeprowadzanym w Gminie Dobczyce.
Skip to content