Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

Realizowane projekty

 

„Wyposażenie Orkiestry Dętej „Dobczyce” w instrumenty i akcesoria muzyczne oraz organizacja koncertu dla ludności z obszaru LGD Turystyczna Podkowa, promującego 95 – lat istnienia Orkiestry”

W ramach projektu zakupiono instrumenty muzyczne, takie jak: zestaw perkusyjny, saksofon, barytonowy, saksofon sopranowy, saksofon tenorowy, saksofon altowy, trąbka, klarnet oraz zestaw stroików oraz zrealizowano koncert jubileuszowy: „Orkiestra Dęta na 95-lecie”

Wartość całkowita brutto projektu: 29 746 zł, wartość dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego:18 700,00zł.

Operacja współfinansowana była ze środków EFRROW objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania działania 413 – „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów”.

 

„Wyposażenie hali sportowej MGOKiS w sprzęt sportowy do rekreacji ruchowej”

W ramach projektu zakupiono sprzęt sportowy do takich dyscyplin jak tenis stołowy i łucznictwo, to jest: 2 stoły tenisowe, rakietki, siatki, piłeczki tenisowe, 8 profesjonalnych mat, 8 łuków wraz z osprzętem, komplet 80 tarcz, komplet 40 strzał

Wartość całkowita brutto projektu: 18 665,04zł, Wartość dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego: 12 074,92zł.

Operacja współfinansowana była ze środków EFRROW objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania działania 413 – „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów”.

 

„Rozśpiewane Dobczyce. Organizacja zajęć wokalnych dla dzieci i młodzieży, koncertu dla ludności lokalnej oraz zakup sprzętu muzycznego”

W ramach projektu zorganizowano blisko 200 godzin bezpłatnych zajęć wokalnych dla dzieci i młodzieży, zakupiono radiomagnetofon oraz mikrofony wokalowe, pojemnościowe i bezprzewodowe niezbędne do przeprowadzenia zajęć, zorganizowano koncert „Rozśpiewane Dobczyce”dla ludności lokalnej podsumowujący 5 miesięcy zajęć.

Wartość całkowita brutto projektu: 14 201,00zł, wartość dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego: 10 313,49zł

Operacja współfinansowana była ze środków EFRROW objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania działania 413 – „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów”.

 

„Tańczą i ćwiczą pokolenia. Organizacja zajęć tanecznych i ruchowych dla dzieci, mam i babć oraz zakup akcesoriów sportowych”

W ramach projektu zorganizowano 320h bezpłatnych zajęć, ułożonych w 8 bloków tematycznych (animacja ruchowa dla dzieci, zajęcia rewalidacyjne dla dzieci, zajęcia taneczne hip hop, jazz/modern, cheerleaders, fitness, zumba dla pań, zajęcia ruchowe dla emerytów) oraz zakupiono drobny sprzęt i akcesoria sportowe (stepy, materace, piłki gimnastyczne, expandery, chusty animacyjne i inne)

Wartość całkowita brutto projektu: 18 695,63 zł, wartość dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego: 14 014,75 zł

Operacja współfinansowana była ze środków EFRROW objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania działania 413 – „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów”. 

 

„Wyposażenie i promocja zespołu muzycznego Big Band Dobczyce”.

W ramach projektu wyposażono Big Band Dobczyce w komplet 28 strojów estradowych, wydano i powielono w 600 egzemplarzach płytę zespołu: „Piosenki na pogodę ducha”  z polskimi piosenkami w nowoczesnych aranżacjach , opracowano projekty graficzne okładki, nagrano teledysk promujący płytę, zorganizowano koncert promujący płytę.

Wartość całkowita brutto projektu: 27 190,62zł, wartość dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego: 19 435,20zł

Operacja współfinansowana była ze środków EFRROW objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania działania 413 – „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów”.

 

„Mali i duzi twórcy znad Raby. Organizacja zajęć plastycznych dla dzieci, spotkań integracyjnych z twórcami ludowymi oraz organizacja wernisażu dla ludności lokalnej”.

W ramach projektu zorganizowano ponad 250h bezpłatnych zajęć plastycznych dla dzieci i młodzieży, przeprowadzono blok 6 spotkań warsztatowych z twórcami ludowymi, zakupiono materiały i akcesoria niezbędne do przeprowadzenia w/w zajęć, zakupiono 30 dużych antyram wystawienniczych służących do organizacji wystaw, zorganizowano wernisaż prac uczestników zajęć i warsztatów.

Wartość całkowita brutto projektu: 22 489,19zł, wartość dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego: 16 230,11zł.

Operacja współfinansowana była ze środków EFRROW objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania działania 413 – „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów”

 

„Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez popularyzację tańca wśród dzieci i młodzieży oraz zakup strojów ludowych”

W ramach realizacji pierwszego etapu projektu zakupiono 5 strojów ludowych (spódnica+zapaska+gorset), zrealizowano 174h bezpłatnych zajęć dla dzieci i młodzieży z tańca ludowego, nowoczesnego oraz tańca z elementami baletu dla członków Zespołu Pieśni i Tańca „Dobczyce” oraz 114,5h bezpłatnych zajęć z tańca nowoczesnego oraz tańca z elementami tradycyjnymi dla członków dziecięco-młodzieżowego zespołu tanecznego.

W ramach realizacji drugiego etapu operacji zrealizowano 320h bezpłatnych zajęć z tańca ludowego oraz 86,5h bezpłatnych zajęć z tańca nowoczesnego.

Wartość całkowita brutto projektu: 40 145,94 zł, wartość dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego: 20 000,00 zł

Operacja współfinansowana była ze środków EFRROW objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania działania 413 – „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów”.

W Miejsko-Gminny Ośrodku Kultury i Sportu w Dobczycach można korzystać ze sprzętu do tenisa stołowego i łucznictwa, który został zakupiony w ramach projektu „Wyposażenie hali sportowej MGOKiS w sprzęt sportowy do rekreacji ruchowej”.
Sprzęt udostępniany jest bezpłatnie w biurze MGOKiS, po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej: 12/271 67 57.
1965690_836136089775700_3476229249345980002_o
Skip to content