Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

Orkiestra Dęta „Dobczyce”

 

Historia Orkiestry Dętej w Dobczycach sięga 1919 roku. Jej założycielem i pierwszym kapelmistrzem był ówczesny burmistrz Dobczyc – pan Franciszek Drozdowicz, który, jak zapisano w kronice: „marzył o tym, aby zagrać w grupie zwanej orkiestrą, ku uciesze ducha i dla pożytku społecznego…”. Najstarsze zachowane w kronice zdjęcie Orkiestry pochodzi z 1919 roku

Orkiestra lat dwudziestych ubiegłego wieku liczyła od 15 do 29 członków. W jej skład wchodzili ludzie o różnych profesjach. Łączyła ich jedna wspólna rzecz – zamiłowanie do muzyki. Pierwsze próby orkiestry odbywały się w remizie strażackiej. Instrumenty dla członków orkiestry ufundowali mieszkańcy Dobczyc. W niedługim czasie od chwili założenia, orkiestra zaczęła dawać pierwsze publiczne występy podczas festynów w parku nad Rabą. Swą obecnością uświetniała uroczystości kościelne i państwowe oraz towarzyszyła w ostatniej drodze ludziom zasłużonym dla społeczności lokalnej. Członkowie orkiestry grali także tradycyjnie majówki z wieży kościelnej lub strażackiej.

Na czas trwania II wojny światowej działalność orkiestry zawieszono. Instrumenty muzyczne należące do Orkiestry zostały ukryte przez Ludwika Jaworskiego w wieży kościoła św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście, gdzie bezpiecznie doczekały roku 1945. W tym samy roku, dzięki Edwardowi Walasowi, Orkiestra wznowiła swoją działalność. Próby odbywały się najpierw w domu kapelmistrza, pana Walasa, a następnie w  świetlicy zakładu szewskiego.
W roku 1956 kapelmistrzem Orkiestry Dętej został Michał Rożem, który nie tylko kierował zespołem, ale także uczył młodzież gry na instrumentach. Duże zaangażowanie i intensywne treningi muzyczne sprawiły, że Orkiestra zaczęła dawać gościnne występy i odnosić sukcesy na wielu konkursach oraz przeglądach. W 1957 roku zajęła I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Orkiestr Dętych.

Na przestrzeni lat kapelmistrzowie Orkiestry zmieniali się. W latach 1959-1963 batutę kapelmistrzowską objął Stanisław Janik. Pałeczkę po nim przejął w 1963 roku. Jan Włodarczyk, który pełnił swoją funkcję do początku lat 70-tych. Pan Włodarczyk kierował także młodzieżową orkiestrą dętą. Z początkiem lat 70-tych Orkiestra została zmuszona do zawieszenia działalności, stan ten trwał aż do 1981 roku. Ówczesne władze zakazały Orkiestrze brania udziału w uroczystościach religijnych i kościelnych, ponadto zamknęły instrumenty po tym, jak Orkiestra nie zagrała z okazji 1 maja.

Dzięki staraniom Franciszka Słonki, w 1981 roku wznowiono działalność Orkiestry. Tym razem władze Dobczyc były przychylne Orkiestrze. Ta w zamian, aż do 1990 roku, corocznie przygrywała uczestnikom 1 majowych pochodów. Kapelmistrzostwo w 1981 roku objął ponownie Edward Walas. Od 1983 roku zastąpił go Jan Włodarczyk, a od 1987 roku Piotr Suchta, oraz Adam Czyżowski.

Dzisiejsza Orkiestra liczy ponad 40 członków w wieku od 7 do 50+ lat. 0d 1993 roku do chwili obecnej obecnie Orkiestrą Dętą dyryguje kapelmistrz Józef Maniecki, który objął tę funkcję w 1993 roku. Dzięki staraniom Zarządu Orkiestry, przychylności władz Gminy i Miasta oraz dyrektora MGOKiS, od 1994 roku wznowiono cykl szkoleniowy dla młodzieży wstępującej do orkiestry.
Przez cały okres swojego istnienia Orkiestra uświetnia uroczystości religijne, pogrzebowe, występuje podczas świąt państwowych, lokalnych imprez, świąt i zawodów strażackich, a także bierze udział w konkursach o randze regionalnej i ponadregionalnej.

 

Zachęcamy do obejrzenia strony internetowej Orkiestry Dętej „Dobczyce” oraz fanpage’a Orkiestry na Facebooku:

strona internetowa: http://www.orkiestra.dobczyce.pl/

fanpage na FB: https://www.facebook.com/orkiestra.dobczyce

 

 

Dyrygentem Orkiestry Dętej “Dobczyce” jest pan Józef Maniecki – muzyk, instruktor, kapelmistrz z wieloletnim doświadczeniem; absolwent Szkoły Muzycznej Papieskiej Akademii Teologicznej, absolwent 2-letniego kursu dla dyrygentów, od 1985 r. członek, a od 1993 roku kapelmistrz i instruktor muzyczny Orkiestry Dętej “Dobczyce”; brał udział w nagraniu 8 płyt, w tym 5 z dobczycką orkiestrą.

 

Orkiestra Dęta Dobczyce w czasie blisko 100 lat działalności zagrała tysiące koncertów, wzięła także udział w wielu prestiżowych konkursach.

Do najważniejszych osiągnięć Orkiestry należą:

2018 rok – III miejsce w Międzypowiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych „Echo Trombity” w Wieliczce
2018 rok – II miejsce
w XXXXI Małopolskim Przeglądzie Orkiestr Dętych „Echo Trombity” w Nowym Sączu

2017 rok – II miejsce w Międzypowiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych „Echo Trombity” w Wieliczce
2017 rok – III miejsce
w XXXX Małopolskim Przeglądzie Orkiestr Dętych „Echo Trombity” w Nowym Sączu

2016 rokIII miejsce w Międzypowiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych „Echo Trombity” w Wieliczce
2016 rokII miejsce w XXXIX Małopolskim Przeglądzie Orkiestr Dętych „Echo Trombity” w Nowym Sączu

2015 rok –  Wyróżnienie w Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Myślenicach

2014 rok – udział w koncercie “Kolędowanie z Polsatem”, w kolegiacie św. Anny w Krakowie.

Orkiestra Dęta Dobczycach wystąpiła obok największych gwiazd polskiej estrady, takich jak m.in. Ewa Farna, Anna Wyszkoni, Sylwia Grzeszczak, Grzegorz Markowski, Jacek Wójcicki, Zbigniew Wodecki, Stanisław Karpiel-Bułecka czy zespół Pectus. Koncert został wyemitowany na antenie TV Polsat w wigilię i I dzień Bożego Narodzenia. W samą tylko wigilię obejrzało go 2,7 mln widzów

2013 rok I miejsce w Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Myślenicach

2012 rokWyróżnienie w Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Myślenicach

2010 rok – Wyróżnienie w Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Myślenicach

2009 rok – II miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych

 

Orkiestra Dęta „Dobczyce” wydała 5 płyt:

I płyta Orkiestry zatytułowana „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek..” została nagrana w marcu 2004 roku.

plyta1

II płyta Orkiestry pt. „Dla Ciebie dziecino” została nagrana w listopadzie 2006 roku przy współudziale znanego piosenkarza Zbigniewa Wodeckiego.

III płyta Orkiestry zatytułowana: „Orkiestra na 90-lecie” została nagrana w 2009 roku.

pyta3

IV płyta Orkiestry, pt.„Orkiestra Dęta na jubileusz 700-lecia Królewskiego Miasta Dobczyce” została nagrana w 2011 roku.

iv_pyta_orkiestra_osp_dobczyce

V płyta Orkiestry pt. „Tak smakuje życie” została nagrana w 2014 roku

 

Zajęcia orkiestry odbywają się w każdy piątek, od 19:00 do 22:00

Zajęcia sekcyjne: terminy ustalane indywidualnie

 

Kapelmistrz Józef Maniecki

tel. 880 518 873

http://www.orkiestra.dobczyce.pl/

 

Znajdź nas na Facebooku:

https://www.facebook.com/orkiestra.dobczyce

Skip to content