Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

Zajęcia umuzykalniające

Rycunek przedstawiający dzieci grające na instrumentach i nutki.

Zajęcia umuzykalniające prowadzone są w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Dobczycach od 2019 roku. Adresowane są do dzieci w wieku przedszkolnym (4-6 lat).

Zajęcia łączą elementy muzyki, tańca, sensoplastyki i improwizacji. Dzięki zajęciom umuzykalniającym dzieci zwiększają płynność mowy i poprawiają dykcję, zwiększają czas koncentracji, wzbogacają słownik rytmiczny i melodyczny, jak również uczą się koordynować swoje ciało. Muzyka staje się punktem wyjścia do działań interdyscyplinarnych, mających na celu wielopłaszczyznowy rozwój dziecka.

Podczas zajęć dziecko:

  • poznaje świat muzyki i dźwięków
  • uczy się rozumieć i tworzyć muzykę
  • wykształca poczucie rytmu za pomocą gry na prostych instrumentach muzycznych
  • uczy się harmonijnego i rytmicznego poruszania
  • rozwija koordynację ruchową oraz zdolność koncentracji uwagi
  • poprawia płynność mowy i dykcję
  • doskonale się bawi

Koszt udziału dziecka w zajęciach: 50 zł / miesiąc (4 spotkania)

Zajęcia prowadzi pani Magdalena Obajtek – Magdalena Obajtek – absolwentka studiów pedagogicznych oraz studiów z zakresu retoryki funkcyjnej, emisji i retoryki głosu. instruktorka tańca i zajęć umuzykalniających dla dzieci, animatorka czasu wolnego dla dzieci i młodzieży

Zajęcia odbywają się w każdy piątek, od godziny 16:00 do 17:00.

Skip to content