Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

Miesięcznik „Tapeta”

 

„TAPETA” – miesięcznik Gminy i Miasta Dobczyce, założony został w 2002 roku. Jego wydawcą jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach. Od samego początku „TAPETA” publikuje informacje o rzeczach ważnych dla mieszkańców wszystkich sołectw, to jest: Bieńkowic, Brzączowic, Brzezowej, Dobczyc, Dziekanowic, Kędzierzynki, Kornatki, Niezdowa, Nowej Wsi, Rudnika, Sierakowa, Skrzynki, Stadnik i Stojowic.
Artykuły, notki, reportaże, felietony zamieszczane w gazetce traktują o radościach, troskach, sukcesach, problemach, inicjatywach i pomysłach mieszkańców Gminy.

Zachęcamy mieszkańców Gminy do współtworzenia miesięcznika „Tapeta”. Artykuły można nadsyłać na adres e mail: tapeta.redakcja@gmail.com. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania i adjustacji nadesłanych listów i tekstów oraz zmiany ich tytułów.

Wydruk: Grafikon

Nakład: 1700 egzemplarzy

Kolportaż: 42 punkty w Gminie Dobczyce

International Standard Serial Number (Międzynarodowy Standardowy Numer Wydawnictwa Ciągłego): ISSN 1730-2986

 

Redaktor naczelny:

Anna Stożek

 

Redaktor wydania:

Marcin Kęsek

 

Korekta:

Anna Stożek

 

Współpraca:

– Biuro Promocji UGIM

– Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Bergelówny w Dobczycach

– Stowarzyszenia i Instytucje z Gminy Dobczyce

– Mieszkańcy Gminy Dobczyce

 

Reklama w lokalnej prasie to doskonały i bardzo prosty sposób promocji własnej firmy lub działalności.

„Tapeta” świadczy usługi w zakresie udostępniania powierzchni prasowej pod reklamy.

Cennik reklam znajdziesz tutaj:

 

 

Wpłat należy dokonać na rachunek bankowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobczycach

Nr rachunku w Banku Spółdzielczym w Dobczycach: 20 8602 0000 0000 0225 2430 0001

 

Kontakt w/s reklam:

Marcin Kęsek

tel. 12 37 21 700

e-mail. mkesek@dobczyce.pl

 

Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń, oraz nie zwraca materiałów niezamówionych.

 

Wydawca:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

ul. Szkolna 43

32-410 Dobczyce

tel. 12 271 67 57, fax 12 271 67 57

 

Redakcja:

e-mail: tapeta.redakcja@gmail.com

 

Reklamy:

Marcin Kęsek,tel. 12 372 17 00

e-mail: mkesek@dobczyce.pl

Skip to content