Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

Sala taneczna

 

Przestronna sala taneczna, o wymiarach 12,99m x 8,1m zlokalizowana jest na I piętrze nowoczesnego budynku. Sala wyposażona jest w drewnianą podłogę, lustra, drążki baletowe, kotary i klimatyzację. Do dyspozycji ćwiczących pozostaje także zaplecze techniczno-sanitarne w postaci 2 szatni z natryskami.
W sali prowadzone mogą być zajęcia taneczne (taniec towarzyski, nowoczesny, ludowy, balet oraz zajęcia ogólnorozwojowe i gimnastyczne.

 

WYNAJEM SALI TANECZNEJ

 

WYNAJEM KOMERCYJNY

Sala taneczna – 30 zł/ 1h

Podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wynajmujący dokonuje wpłaty za wynajem na podstawie faktury VAT lub paragonu fiskalnego.

Wynajem sali na dłuższe okresy daje możliwość negocjacji cen.

Wynajem sali może być zrealizowany na podstawie przesłanego przez wynajmującego zamówienia, podpisanej umowy najmu lub udostępnienia, korespondencji mailowej lub zgłoszenia telefonicznego.

 

WYNAJEM NIEKOMERCYJNY i UDOSTĘPNIANIE SAL

Wynajem sali na niekomercyjną działalność statutową i spotkania stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, klubów sportowych, szkół, przedszkoli, instytucji działających na rzecz lokalnej ludności oraz na działalność charytatywną może być realizowany po obniżonych stawkach lub nieodpłatnie, po odpowiednim umotywowaniu przez daną jednostkę i wyrażeniu zgody przez Dyrektora MGOKiS.

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

ul. Szkolna 43

32-410 Dobczyce

 

Biuro MGOKiS

tel. 12 27 16 757

tel. kom. (+48) 533 990 660

fax. 12 27 16 758 e-

mail: biuro@mgokis.dobczyce.pl

Skip to content