Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

Talenty Małopolski 2015

ELIMINACJE POWIATU MYŚLENICKIEGO – 19 marca 2015 roku

AULA WIDOWISKOWA
Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego w Dobczycach
ul. Szkolna 43; 32-410 Dobczyce

HARMONOGRAM PREZENTACJI

FORMY TANECZNE

Godz. 9.00 – 10.30
1. JAMAICA WAVE – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach
2. ZESPÓŁ CHEERLEADERS VAMPIRES – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach
3. STUDIO TAŃCA „R” – GRUPA R3 – Studio Tańca „R” w Sułkowicach
4. ANNA PACHO – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach
5. JUSTYNA LATOŃ – Studio Tańca „R” w Sułkowicach
6. STUDIO TAŃCA „R” – GRUPA R2 – Studio Tańca „R” w Sułkowicach
7. STUDIO TAŃCA „R” – GRUPA NAJSTARSZA – Studio Tańca „R” w Sułkowicach
8. INTOX – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach
9. OLIWIA BIELA – Studio Tańca „R” w Sułkowicach
10. ALEKSANDRA ŁABĘDZKA – Studio Tańca „R” w Sułkowicach
11. ANIA PŁONKA I WIOLA PUDLIK – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach
12. STUDIO TAŃCA „R” – GRUPA R4 – Studio Tańca „R” w Sułkowicach
13. GIM-DANCE DOBCZYCE – Gimnazjum w Dobczycach
14. FEVER – Szkoła Podstawowa w Dziekanowicach
15. STUDIO TAŃCA „R” – GRUPA R1 – Studio Tańca „R” w Sułkowicach
16. DUET FEVER – Szkoła Podstawowa w Dziekanowicach
17. SZYMON KOZAK – Myślenice

FORMY MUZYCZNE

Godz. 12.00 – 13.00
1. ZESPÓŁ WOKALNO-INSTRUMENTALNY – Zespół Placówek Oświatowych w Sieprawiu, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Sieprawiu
2. ZUZANNA WĘGLARZ – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach
3. MAJA IDZIK – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach
4. URSZULA ZAJĄC – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach
5. JULITA JARZĄBEK – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach
6. GABRIELA MURZYN – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach
7. ANNA SUCHTA – Szkoła Podstawowa w Dobczyach
8. LENA KOWALSKA – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach
9. EMILA ŚWITAŁA – Szkoła Podstawowa w Dobczycach

Godz. 13.00 – 14.00
10. UCZENNICE KLASY I – Gimnazjum im. Sługi Bożego Ks. Michała Rapacza w Tenczynie
11. UCZENNICE KLASY V – Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Tenczynie
12. ZESPÓŁ UNISONO – Gimnazjum im. H. Łasaka w Skomielnej Białej
13. ZESPÓŁ WOKALNO-INSTRUMENTALNY REMEDIUM – Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Tokarni
14. DUET CAMBRIA – Gimnazjum im. H. Łasaka w Skomielnej Białej
15. DUET JULIA SAWSKA, KRYSTIAN GWIZDAŁA – Szkoła Muzyczna I Stopnia w Dobczycach

Godz. 14.30 – 16.00
16. SABINA BURTAN – Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Tenczynie
17. JULIA SKUPIEŃ – Szkoła Podstawowa w Skomielnej Białej
18. KORNELIA ALICKA – Zespół Placówek Oświatowych w Sieprawiu
19. MAJA KOWALSKA – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach
20. ZOFIA GANCARZ – Gimnazjum w Sieprawiu
21. DOMINIK ZAJĄC – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach
22. JULIA PIWOWARCZYK – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach
23. ALAN MICHALIK – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach
24. NATALIA SZYMSKA – Gimnazjum nr 1 w Myślenicach
25. EMILIA MAŁŻ – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach
26. MAGDALENA BARAN – Gimnazjum nr 1 w Myślenicach
27. PATRYCJA LISZKA – Sieraków
28. MARTYNA RACZEK – Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej w Krzyszkowicach
29. MARIA BAŃKOWSKA – Siepraw

Godz. 16.00 – 17.30
30. ZESPÓŁ DISARRAY THEORY – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach
31. ZESPÓŁ GRYPS – Myślenice
32. HALF TIME – ZSP Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego Myślenice
33. ALEKSANDRA SIATKA – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach
34. WERONIKA ZACZEK – Gimnazjum nr 3 w Myślenicach
35. EWA SKÓRA – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach
36. PAULINA RUSEK – I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Myślenicach
37. KLAUDIA CHROBAK – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach
38. KAROLINA RYŚ – II Liceum Ogólnokształcące w Myślenicach
39. PATRYCJA PAJOR – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach
40. NATALIA SIUTA – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach
41. ANGELIKA PUDLIK – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach
42. KAROLINA GŁĄB – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach
43. GABRIELA ŁUKASIK – Szkoła Podstawowa w Dobczycach
44. JAKUB PIOTROWSKI – Szkoła Podstawowa w Dobczycach
45. ANETA DOMARECKA – Szkoła Podstawowa nr 2 w Myślenicach
46. JOANNA ŻAK – Szkoła Podstawowa nr 2 w Myślenicach
47. DUET IZABELLA KICEK, IZABELLA SZLACHETKA – Szkoła Podstawowa nr 2 w Myślenicach
48. WIKTORIA PROKOCKA – Szkoła Podstawowa nr 2 w Myślenicach

Wykonawcy są proszeni o przybycie i potwierdzenie obecności w biurze organizacyjnym Festiwalu na 30 min wcześniej przed planowanym występem (z przyczyn technicznych może nastąpić przesunięcie w przód lub w tył – nie jest to zależne od organizatorów).

REGULAMIN

I. ORGANIZATOR:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

II. OPIEKA MERYTORYCZNA:
Stowarzyszenie Sztuki i Edukacji Artystycznej w Krakowie

III. WSPÓŁORGANIZATORZY:
Starostwo Powiatowe w Myślenicach
Urząd Gminy i Miasta Dobczyce

IV. PATRONAT HONOROWY:
„Piwnica pod Baranami” w Krakowie

V. PATRONAT MEDIALNY:
Myślenice iTV Telewizja Powiatowa

VI. CELE FESTIWALU:
1. Propagowanie muzyki i tańca jako form artystycznego wyrazu dzieci i młodzieży.
2. Wspieranie rozwoju artystycznego młodych, uzdolnionych ludzi.
3. Wyłonienie w drodze konkursu „Talentów Małopolski” – najlepszych w dziedzinie muzyki i tańca solistów, duetów, zespołów dziecięcych i młodzieżowych.
4. Wymiana doświadczeń kulturalnych między uczestnikami, instruktorami, sędziami z różnych regionów Małopolski.

VII. UCZESTNICY:
1. Młodzi ludzie z województwa małopolskiego (dzieci i młodzież w wieku od 7 do 21 lat), prezentujący różne formy muzycznego i tanecznego wyrazu.
2. W Festiwalu mogą wziąć udział zarówno reprezentanci szkół, domów kultury, świetlic, klubów, placówek kulturalno-oświatowych, jak i uczestnicy niezrzeszeni.
3. W przypadku dużej ilości kandydatów z jednej instytucji, zainteresowanych udziałem
w Festiwalu – zgłoszenie do eliminacji powiatowych winno być poprzedzone konkursem wewnętrznym, zorganizowanym przez daną jednostkę patronującą.
4. Kategorie:
A) SOLIŚCI:
A1) od 7 do 9 lat
A2) od 10 do 15 lat
A3) od 16 do 21 lat
B) DUETY:
B1) od 7 do 9 lat *
B2) od 10 do 15 lat *
B3) od 16 do 21 lat *
* o przydziale do kategorii wiekowej decyduje wiek starszego uczestnika
C) ZESPOŁY:
C1) od 7 do 9 lat **
C2) od 10 do 15 lat **
C3) od 16 do 21 lat **
** Jeżeli 25% uczestników nie spełnia wymogów danej kategorii wiekowej – zespół
kwalifikuje się do kategorii starszej.

VII. ZASADY OGÓLNE FESTIWALU:
1. Festiwal ma formułę konkursu. Adresowany jest do dzieci i młodzieży.
2. Wyłonienie laureatów „Talentów Małopolski” odbywa się drogą dwuetapową:
– etap pierwszy: eliminacje powiatowe
– etap drugi: finał wojewódzki w Dobczycach.
Trzeci etap Festiwalu stanowią koncerty laureatów.
3. Festiwal dotyczy 2 form artystycznego wyrazu: muzyki i tańca:
a) Forma Muzyczna:
– dopuszcza się do udziału w Festiwalu: wokalistów, instrumentalistów, duety, zespoły (wokalne, wokalno – instrumentalne, instrumentalne).
– festiwal nie dotyczy muzyki klasycznej oraz folkloru.
– uczestnicy biorący udział w przesłuchaniach form muzycznych, podczas prezentacji konkursowej wykonują 1 utwór nieprezentowany w ubiegłych latach. Mile widziane nowe aranżacje i interpretacje. Jury może poprosić o wykonanie 2 utworu. Repertuar winien być dostosowany do wieku
oraz poziomu warsztatowego uczestnika.
b) Forma Taneczna:
– dopuszcza się do udziału w Festiwalu: solistów, duety, zespoły, które prezentują: taniec nowoczesny, taniec towarzyski – formuła show, cheerleaders, break-dance, polskie tańce narodowe w formie towarzyskiej – formuła show, freestyle, miniaturę taneczną, inscenizację taneczną, widowisko taneczne, formacje taneczne, itp.
– festiwal nie dotyczy par prezentujących program tańców sportowych (turniejowych).
– uczestnicy biorący udział w konkursie form tanecznych przygotowują i prezentują jedną kompozycję taneczną (nie prezentowaną w latach ubiegłych), której czas trwania nie może przekroczyć odpowiednio: soliści, duety, pary – 5 min, zespoły – 6 min.
4. Za organizację etapów powiatowych odpowiadają wybrane domy kultury, starostwa powiatowe, stowarzyszenia. W eliminacjach powiatowych mogą brać udział wyłącznie wykonawcy działający
w granicach administracyjnych danego powiatu.
5. Eliminacje powiatowe odbywają się przy świetle białym.
6. Udział w Festiwalu jest równoznaczny z akceptacją warunków technicznych i lokalowych jakimi dysponuje organizator.
7.W finale wojewódzkim uczestnicy prezentują wyłącznie programy, z którymi zakwalifikowali się podczas eliminacji powiatowych.
8. Koszty przejazdu oraz ubezpieczenia uczestników ponoszą instytucje delegujące.
9. W przypadku korzystania przez uczestników z gotowych podkładów muzycznych, należy dostarczyć je wyłącznie na nośniku CD-AUDIO.
10. Organizatorzy wszystkich etapów Festiwalu mają obowiązek zatrudnienia jury, w skład którego wchodzić będzie minimum 3 specjalistów z dziedziny muzyki i tańca – powołanych przez głównego organizatora.
11. Jury dokona oceny uczestników w oparciu o ustalone, powszechnie stosowane kryteria artystyczne (m.in. dobór repertuaru, interpretacja, warsztat, ogólne wrażenie artystyczne, kompozycja, etc.)
12. Podczas eliminacji powiatowych Jury nominuje uczestników do Finału Wojewódzkiego
w Dobczycach.
13. Sprawy nie ujęte w Regulaminie bądź sprawy sporne rozstrzyga Dyrektor Festiwalu. Od decyzji istnieje możliwość odwołania do Zarządu Stowarzyszenia Sztuki i Edukacji Artystycznej.

VIII.KARTY ZGŁOSZENIA:
Kopię kart zgłoszeń prosimy przesyłać na adres organizatora eliminacji powiatowych:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach,
ul. Szkolna 43; 32-410 Dobczyce lub drogą mailową: talentymyslenicki@gmail.com
w terminie do 13 marca 2015r.

Oryginał należy przedłożyć w dniu eliminacji.

Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do dalszego etapu uczestników, którzy
nie złożą prawidłowo wypełnionych oryginałów kart zgłoszeń.

IX. KLAUZULA DOTYCZĄCA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH, WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH:
1. Biorąc udział w festiwalu wykonawca udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na niekomercyjne wykorzystanie zdjęć i nagrań, na których zarejestrowany jest jego wizerunek oraz głos Stowarzyszeniu Sztuki i Edukacji Artystycznej w Krakowie oraz organizatorowi, tj. Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Dobczycach.
2. Biorąc udział w Festiwalu, wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych do celów statutowych Stowarzyszenia Sztuki i Edukacji Artystycznej w Krakowie oraz organizatora, tj. Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobczycach (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883).

X. TERMINY I MIEJSCA:

• Eliminacje powiatowe: 19 marca 2015r.

Regionalne Centrum Oświatowo-Sportowe w Dobczycach
ul. Szkolna 43; 32-410 Dobczyce; tel. 12 271 67 57, 12 271 67 58

Harmonogram prezentacji konkursowych uczestników poszczególnych form zostanie
podany na stronie internetowej MGOKiS (www.mgokis.dobczyce.pl) po 13 marca.

• Finał wojewódzki:
FORMY MUZYCZNE:
22 maja 2015r.
FORMY TANECZNE:
23 maja 2015r.
Regionalne Centrum Oświatowo – Sportowe
ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce (powiat myślenicki)
tel. 12 2716 757, e-mail: biuro@mgokis.dobczyce.pl

• Koncerty Laureatów: czerwiec 2015r.

XI. AKREDYTACJA :
Koszt akredytacji za udział w finale to kwota 10 zł/os. za każdą prezentację.
Zespoły liczące powyżej 15 os. płacą akredytację w wysokości 150 zł.
Akredytacja za udział w Finale Wojewódzkim płatna jest przelewem do 18 maja 2015r. na rachunek: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach
32-410 Dobczyce, ul. Szkolna 43
nr konta: 20 8602 0000 0000 0225 2430 0001
(w tytule przelewu należy podać nazwę zespołu, duetu lub solisty oraz dopisek „Finał Talenty 2015”)
lub gotówką w dniu finału (przed występem).

XII. INFORMACJE:
Adrian Kulik – dyrektor Festiwalu, koordynator eliminacji powiatu myślenickiego
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach
32-410 Dobczyce, ul. Szkolna 43
tel. 792 823 382
talentymalopolski@gmail.com
www.talentymalopolski.pl

Skip to content