Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

Zuzanna Zych z I Nagrodą w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym

Zuzanna Zych (13 l.), uczestniczka zajęć plastycznych MGOKiS Dobczyce – Oddział w Nowej Wsi zdobyła I miejsce w II Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Zabierz mnie tam wyobraźnią”. Tematem tegorocznej edycji o nazwie „Niesamowite Zwierzaki”, która została rozstrzygnięta 5 maja, był świat zwierząt widziany oczami wyobraźni plastycznej dzieci i młodzieży.

Do konkursu, zorganizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Głownie, napłynęło ponad 2000 prac z całej Polski. Jury dokonało ich oceny w 6. kategoriach wiekowych. Kalkografia Zuzanny Zych, przedstawiająca hipopotama, została oceniona najwyżej w kategorii 13-15lat, pokonując tym samym 600 innych prac.
Spośród 2 tysięcy prac, komisja konkursowa zakwalifikowała do wystawy jedynie 145. Niezwykle cieszy fakt, że znalazły się wśród nich aż 4 prace z gminy Dobczyce. Oprócz pracy Zuzanny Zych, do wystawy zakwalifikowane zostały także prace: Kingi Raczniak (MGOKiS Dobczyce oddział w Nowej Wsi, zajęcia prowadzone przez panią Paulinę Steligę-Gryglaszewską) oraz Patrycji Zając i Julity Dembowskiej (zajęcia kółka plastycznego MGOKiS prowadzone przez panią Lucynę Sławińską-Targosz).

Paulina Steliga-Gryglaszewska

Skip to content