Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

Za nami Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych: „Hej Kolęda, Kolęda…”

24 stycznia 2016 roku, w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym w Dobczycach odbył się Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych: „Hej, Kolęda, Kolęda…”. Wzięło w nim udział 10 grup kolędniczych działających na terenie powiatu myślenickiego:

Grupa Kolędnicza „Zespołu Regionalnego Cyrniawa”
Dziecięca Grupa Kolędnicza „Z Maryjką” z Dobczyc
Grupa Kolędnicza „z Żydem i Turoniem” z Tenczyna
Grupa Kolędnicza „z Konikiem” ze Skrzynki
Grupa Kolędnicza „Pasterze” z Dobczyc
Grupa Kolędnicza „Pcimianie” „z Turoniem”
Kolędnicy „z Gwiazdą” z Tokarni
Pastuchy „z Dziadem” z Burletki
Grupa Kolędnicza „z Turoniem” z Trzebuni
„Szopka z Lalkami” z Dobczyc

Po obejrzeniu wszystkich punktów programu, w tym 8 grup kolędniczych dorosłych i 2 grup kolędniczych dziecięcych, spełniających warunki regulaminu, komisja, w składzie: Elżbieta Porębska-Kubik (etnograf), Inka Bogucka (etnograf) oraz Andrzej Starzec (etnomuzykolog), postanowiła przyznać następujące nagrody:

3 równorzędne Nagrody Główne, w postaci nominacji do udziału w Ogólnopolskim Przeglądzie Grup Kolędniczych „Karnawał Góralski” w Bukowinie Tatrzańskiej. Otrzymały je następujące grupy:

Grupa Kolędnicza „z Konikiem” ze Skrzynki
Grupa Kolędnicza „z Żydem i Turoniem” z Tenczyna
Grupa Kolędnicza „Pastuchy z Dziadem” z Burletki

Wyróżnienie:
Tomasz Ziemianin – za najlepiej odegraną rolę Żyda

2 równorzędne Nagrody, w postaci nominacji do udziału w Ogólnopolskich Spotkaniach Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych „Pastuszkowe Kolędowanie” (Podegrodzie).
Otrzymały je następujące grupy:

Grupa Kolędnicza Zespołu Regionalnego „Cyrniawa” z Krzeczowa
Dziecięca Grupa Kolędnicza „Z Maryjką” z Dobczyc

Głównymi kryteriami branymi pod uwagę przy ocenianiu były:
a) tradycyjność tekstów (obecność tekstów przekazywanych z pokolenia na pokolenie)
b) tradycyjność melodii i instrumentów (obecność starych, mało znanych kolęd, pastorałek, „okolędowania”; instrumenty tradycyjne)
c) charakterystyczna prezentacja każdej postaci w grupie kolędniczej (sposób poruszania się, śpiew ,mowa)
d) zgodność stroju, rekwizytów kolędniczych, szat, ozdób z dawnymi wzorami.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali poczęstunek, statuetki, dyplomy oraz nagrody finansowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

Jury zgodnie z Regulaminem oceniało prezentowane tradycyjne widowiska kolędnicze (teksty, melodie i kolejność akcji), dawne kolędy domowe, pastorałki, okolędowania przekazane przez poprzednie pokolenia. Zwracano uwagę na tradycyjne instrumenty muzyczne (czyli bez akordeonu), na stroje i rekwizyty wykonane według najstarszych wzorów oraz na czystość śpiewu, tradycyjny sposób poruszania się poszczególnych postaci kolędniczych i czas występu.
Kryteria są zgodne z regulaminami ustalonymi dla uczestników ogólnopolskich przeglądów w Podegrodziu i Bukowinie Tatrzańskiej.

Tu obejrzysz fotogalerię z Przeglądu

 


 

 

 

Skip to content