Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

Wakacyjne wycieczki: Krakowski Ogród Zoologiczny

Zapraszamy na wakacyjne wycieczki! Zapisy przyjmowane będą w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Dobczycach, ul.Szkolna 43, pokój 143, tel. 12 27 16 757 lub 533 990 660.

Wpłaty za wycieczkę należy dokonać do 2 dni od zapisu. Przy dokonywaniu wpłaty należy: podać adres zamieszkania oraz numer pesel uczestnika, podpisać zgodę na udział w wycieczce uczestnika niepełnoletniego i zgodę na objęcie ubezpieczeniem.

ZGODA RODZICA I REGULAMIN WYCIECZKI

 

 

Skip to content