Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

Organizacja zajęć w roku szkolnym 2017/2018

W tym miejscu znajdziecie Państwo wszystkie informacje na temat organizacji zajęć w nowym roku szkolnym. Przypominamy, że każdy rodzic zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia w biurze MGOKiS Deklaracji udziału w zajęciach.Deklarację należy złożyć osobno do każdego typu zajęć. Wypełnienie deklaracji obowiązuje także wszystkich dorosłych uczestników zajęć MGOKiS

Ważne-informacje-zajęcia Deklaracja udziału dziecka w zajęciach Deklaracja udziału osoby dorosłej w zajęciach

SEKCJA WOKALNA – SPOTKANIE ORGANIZACYJNE
Informujemy, że spotkanie organizacyjne dotyczące zajęć wokalnych odbędzie się w środę, 27 września 2017 roku, o godz. 18:00 w sali muzycznej. W trakcie spotkania poruszone zostaną kwestie organizacyjne, finansowe oraz ustalony zostanie przydział do grup. Obecność rodziców obowiązkowa.

 

 

 

 

Gimnastyka korekcyjna

GIMNASTYKA KOREKCYJNA – PIERWSZE ZAJĘCIA
Na pierwsze zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, podczas których odbędzie się badanie dzieci pod kątem wad postawy, zapraszamy 05.10.2017: gr. młodsza godz. 16:00, grupa starsza godz. 16:45. Zajęcia poprowadzi pani Bożena Korzec-Gunia. Zapisane osoby zostały poinformowane o wstępnym przydziale do grup za pośrednictwem wiadomości sms. Zajęcia będą odbywać się w każdy czwartek we wskazanych wyżej godzinach. Obecność rodzica na pierwszym spotkaniu oraz wypełnienie deklaracji udziału – obowiązkowe. Koszt udziału dziecka w zajęciach: 30 zł/miesiąc (płatne gotówką podczas 1 zajęć w danym miesiącu, a jeśli to niemożliwe, nie później niż do 15 dnia danego miesiąca).

 

KÓŁKO PLASTYCZNE MGOKIS – PIERWSZE ZAJĘCIA
Informujemy, że pierwsze zajęcia kółka plastycznego w nowym roku szkolnym odbędą się w następujących terminach:
– poniedziałek, 02.10.2017, godz. 15:30-17:30 – prowadząca: Maria Grzybek-Kosior
– środa, 04.10.2017, godz. 15:30-17:30 – prowadząca: Lucyna Sławińska Targosz
– czwartek, 05.10.2017, godz. 15:30 – 17:30 (grupa młodsza) – prowadząca: Paulina Steliga-Gryglaszewska
– czwartek, 05.10.2017, godz. 18:00-20:00 (grupa starsza) – prowadząca Paulina Steliga-Gryglaszewska
Przed rozpoczęciem zajęć odbędzie się krótkie spotkanie z rodzicami. Obecność obowiązkowa. Rodzice zobligowani są do wypełnienia i złożenia w biurze MGOKiS deklaracji udziału dziecka w zajęciach. W dalszym ciągu są jeszcze wolne miejsca w grupach. Zapisy w biurze MGOKiS, tel. 533 990 660 lub 12 27 16 757. Koszt udziału dziecka w zajęciach: 25 zł/miesiąc – grupa młodsza, 35 zł/miesiąc – grupa starsza (płatne gotówką podczas 1 zajęć w danym miesiącu, a jeśli to niemożliwe, nie później niż do 15 dnia danego miesiąca).

 

LADY FITNESS – PIERWSZE ZAJĘCIA
Na pierwsze zajęcia Lady Fitness zapraszamy, w poniedziałek, 02.10.2017, na godzinę 20:00. Zajęcia poprowadzi pani Karolina Moskal. Wszystkie uczestniczki zobowiązane są do wypełnienie deklaracji udziału w zajęciach. Koszt udziału: 8 zł pojedyncze wejście, 30 zł karnet miesięczny.

 

 

 

 

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE – ZAJĘCIA BALETOWE
Na spotkanie organizacyjne dotyczące zajęć baletowych w roku szkolnym 2017/2018 zapraszamy w czwartek, 28 września 2017 roku, o godzinie 18:00 (sala konferencyjna). Podczas spotkania omówiony zostanie regulamin uczestnictwa w zajęciach, poruszone zostaną kwestie organizacyjne oraz przedstawiony planowany podział grup. Obecność rodzica obowiązkowa.

W dalszym ciągu są jeszcze wolne miejsca w grupach. Osoby, które chcą zapisać dzieci proszone są o kontakt z biurem MGOKiS, tel. 533 990 660 lub 12 27 16 757. Zajęcia rozpoczną się od października. Koszt udziału w zajęciach 30zł/miesiąc, płatne podczas 1 zajęć. Przypominamy o konieczności złożenia w biurze MGOKiS deklaracji udziału dziecka w zajęciach.

Balet przydział grup 2017 2018-1

 

GIMNASTYKA SPORTOWA – SPOTKANIE ORGANIZACYJNE DLA RODZICÓW NOWYCH UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ
Na spotkanie organizacyjne dotyczące zajęć z gimnastyki sportowej w roku szkolnym 2017/2018 zapraszamy w czwartek, 28 września 2017 roku, o godzinie 20:00 (sala konferencyjna). Podczas spotkania omówiony zostanie regulamin uczestnictwa w zajęciach, poruszone zostaną kwestie organizacyjne oraz przedstawiony planowany podział grup. Obecność rodzica obowiązkowa. Zajęcia rozpoczną się od października. Koszt udziału w zajęciach 40zł/miesiąc, płatne podczas 1 zajęć. Przypominamy o konieczności złożenia w biurze MGOKiS deklaracji udziału dziecka w zajęciach.

Gimnastyka sportowa przydział do grup 2017-2018

 

GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA – SPOTKANIE ORGANIZACYJNE DLA RODZICÓW NOWYCH UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ
Na spotkanie organizacyjne dotyczące zajęć z gimnastyki artystycznej w roku szkolnym 2017/2018 zapraszamy w czwartek, 28 września 2017 roku, o godzinie 19:00 (sala konferencyjna). Podczas spotkania omówiony zostanie regulamin uczestnictwa w zajęciach, poruszone zostaną kwestie organizacyjne oraz przedstawiony planowany podział grup. Obecność rodzica obowiązkowa. Zajęcia rozpoczną się od października. Koszt udziału w zajęciach: Grupy N1, N2, N3, S1, S2, W – 40zł/ miesiąc; Grupa Z2 – 60zł/ miesiąc, Grupa Z1, Z3 – 80 zł/ miesiąc, płatne podczas 1 zajęć. Przypominamy o konieczności złożenia w biurze MGOKiS deklaracji udziału dziecka w zajęciach.

Gimnastyka artystyczna przydział do grup 2017-2018

 

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA DOBCZYCE – SPOTKANIE ORGANIZACYJNE I PIERWSZE ZAJĘCIA
Na spotkanie organizacyjne i pierwsze zajęcia Zespołu Pieśni i Tańca Dobczyce zapraszamy w następujących terminach:
Grupa przygotowawcza I (6-7 lat), 02.10.2017, g. 17:30-18:15, aula widowiskowa
Grupa przygotowawcza II (8+ lat), 03.10.2017, g. 18:00 – 19:00,
aula widowiskowa.
O przydziale do grup zapisane osoby zostaną poinformowane za pośrednictwem wiadomości sms.
Obecność rodzica na spotkaniu obowiązkowa.

 

IntoxINTOX – SPOTKANIE ORGANIZACYJNE I PIERWSZE ZAJĘCIA
Informujemy, że pierwsze zajęcia taneczne z panią Iwoną Stoch (Gąstoł) dla nowych członków Zespołu „Intox”, połączone ze spotkaniem organizacyjnym, odbędą się w następujących terminach:
Grupa I (6-7lat), czwartek, 05.10.2017, godz. 19:00, sala taneczna
Grupa III (4-6 lat), poniedziałek, 02.10.2017, godz. 16:00, sala muzyczna
Obecność rodzica obowiązkowa. O przydziale do grup zainteresowane osoby zostały powiadomione za pośrednictwem wiadomości sms.
O terminach rozpoczęcia zajęć dla pozostałych nowych grup, zapisane osoby zostaną poinformowane przez instruktorki.

 

 

Skip to content