Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych: „Hej, Kolęda, Kolęda…!” – Znamy Laureatów

14 stycznia 2018 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Dobczycach odbył się  Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych.

Wystąpiły w nim następujące grupy:

1. Dziecięca Grupa Kolędnicza „Z Maryjką”, Dobczyce
2. Grupa Kolędnicza „Szopka z Lalkami”, Dobczyce
3. Grupa Kolędnicza z Turoniem, Trzebunia
4. Kolędnicy z Gwiazdą, Zespół Regionalny „Cyrniawa”, Krzeczów
5. Dziecięca Grupa Kolędnicza z Gwiazdą, Trzebunia
6. Dziecięca Grupa Kolędnicza „Mali Kliszczacy”, Tokarnia
7. Grupa Kolędnicza z Turoniem „Zagórzanie”, Lubień
8. Dziecięca Grupa Kolędnicza z Tenczyna
9. Młodzieżowa Grupa Kolędnicza „Z Rajem”, Dobczyce
10. Grupa Kolędnicza „Z Żydem i Turoniem”, Tenczyn

Po obejrzeniu 10 punktów programu, w tym 4 grup kolędniczych dorosłych, 5 grup kolędniczych dzieciecych i 1 grupy kolędniczej młodzieżowej, spełniających warunki regulaminu, komisja konkursowa w składzie: Inka Bogucka – etnograf, Agnieszka Oczkowska – etnolog, Jadwiga Adamczyk – muzyk, przedstawiciel MCK Sokół, postanowiła przyznać następujące nagrody:

3 równorzędne Nagrody Główne, w postaci nominacji do udziału w Ogólnopolskim Przeglądzie Grup Kolędniczych „Karnawał Góralski” w Bukowinie Tatrzańskiej, a otrzymali je:
Grupa Kolędnicza z Turoniem z Trzebuni
Grupa Kolędnicza z Turoniem „Zagórzanie” z Lubnia
Grupa Kolędnicza „Z Żydem i Turoniem” z Tenczyna

3 równorzędne Nagrody, w postaci nominacji do udziału w Ogólnopolskich Spotkaniach Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych „Pastuszkowe Kolędowanie” (Podegrodzie), a otrzymali je:
Dziecięca Grupa Kolędnicza z Gwiazdą z Trzebuni
Dziecięca Grupa Kolędnicza „Mali Kliszczacy” z Tokarni
Dziecięca Grupa Kolędnicza z Tenczyna

Nagrodę Specjalną dla Państwa Elżbiety i Stanisława Żuławińskich za kultywowanie tradycji kolęniczych wśród dzieci i młodzieży.

Głównymi kryteriami branymi pod uwagę przy ocenianiu były:
a) tradycyjność tekstów (obecność tekstów przekazywanych z pokolenia na pokolenie)
b) tradycyjność melodii i instrumentów (obecność starych, mało znanych kolęd, pastorałek, „okolędowania”; instrumenty tradycyjne)
c) charakterystyczna prezentacja każdej postaci w grupie kolędniczej (sposób poruszania się, śpiew ,mowa)
d) zgodność stroju, rekwizytów kolędniczych, szat, ozdób z dawnymi wzorami.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali poczęstunek, statuetki, dyplomy oraz nagrody finansowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

Jury zgodnie z Regulaminem oceniało prezentowane tradycyjne widowiska kolędnicze (teksty, melodie i kolejność akcji), dawne kolędy domowe, pastorałki, okolędowania przekazane przez poprzednie pokolenia. Zwracano uwagę na tradycyjne instrumenty muzyczne (czyli bez akordeonu), na stroje i rekwizyty wykonane według najstarszych wzorów oraz na czystość śpiewu, tradycyjny sposób poruszania się poszczególnych postaci kolędniczych i czas występu.
Kryteria są zgodne z regulaminami ustalonymi dla uczestników przeglądów w Podegrodziu i Bukowinie Tatrzańskiej.

Komisja z zadowoleniem podkreśla, że tradycja kolędowania na Ziemi Krakowskiej, przekazywana jest w dalszym ciągu, o czym świadczy udział aż 5 grup dziecięcych i 1 młodzieżowej. Cieszy fakt, że opiekunowie i członkowie grup dbają o tradycyjny wizerunek oraz zachowanie postaci na scenie, prezentują repertuar starych kolęd i pastorałek, przypominają teksty dawnych okolędowań.
Komisja nominowanym życzy powodzenia na dalszym etapie w Podegrodziu i Bukowinie Tatrzańskiej.

Komisja dziękuje Organizatorom za sprawne przeprowadzenie Przeglądu i serdeczną atmosferę. Gratulujemy wszystkim Uczestnikom otrzymanych nagród i wyróżnień.

GALERIA ZDJĘĆ——–>przejdź

Skip to content