Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

Zapisy na wakacyjne zajęcia – ważne informacje, dokumenty do pobrania

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych,informujemy, że zmieniają się zasady przyjmowania dzieci na zajęcia wakacyjne organizowane przez MGOKiS.

Każdy rodzic zapisujący dziecko na zajęcia, zobowiązany jest do zapoznania się z klauzulą informacyjną oraz do podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka i zgody na przetwarzanie wizerunku, co wiąże się z koniecznością osobistego zapisania dziecka bezpośrednio w biurze MGOKiS.

Osoby, które dokonają zapisu telefonicznego, za pośrednictwem poczty e-mail lub portalu społecznościowego, zobowiązane są do zgłoszenia się w biurze MGOKIS w czasie nieprzekraczającym 2 dni i wypełnienia stosownych dokumentów.

Dane osobowe uczestników przetwarzane są dla celów statutowych MGOKiS (rekrutacja na zajęcia, organizacja zajęć wakacyjnych, kontakt z rodzicami). Wizerunek dziecka może być publikowany na stronie internetowej, facebooku oraz w miesięczniku „Tapeta”, dla celów promocji zajęć.

Dokumenty do pobrania:

Zajęcia wakacyjne:

Deklaracja udziału dziecka w zajęciach wakacyjnych + klauzula RODO

Półkolonie:

REGULAMIN WYPOCZYNKU ORGANIZOWANEGO PRZEZ MGOKIS (2) Deklaracja udziału w wypoczynku

 

Skip to content