Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

Zajęcia MGOKiS – dokumenty do pobrania

W związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym, każdy uczestnik zajęć, sekcji i zespołów organizowanych przez Miejsko-Gminy Ośrodek Kultury i sportu w Dobczycach  zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez MGOKiS oraz wypełnienia deklaracji udziału w zajęciach i zgód na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku. W przypadku niepełnoletnich uczestników dokumenty wypełniają i składają ich rodzice/prawni opiekunowie. Niezłożenie deklaracji wiązać się będzie z niemożliwością uczestnictwa w zajęciach. Deklaracje powinny być złożone w biurze MGOKiS w dniu pierwszych zajęć. Deklarację i klauzulę należy wydrukować dwustronnie.

Regulamin uczestnictwa w zajęciach MGOKiS Deklaracja udziału dziecka w zajęciach+zgody RODO Deklaracja udziału osoby dorosłej w zajęciach+zgody RODO
Skip to content