Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

4 Ogólnopolski Danuta Rinn Festiwal – Eliminacje Regionalne

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach zaprasza na Eliminacje Regionalne 4 Danuta Rinn Festiwal. Hasłem przewodnim tegorocznego festiwalu jest „Czas relaksu”. Bohaterem tegorocznej edycji Festiwalu jest Andrzej Rybiński i jego piosenki. Eliminacje odbędą się 07 września 2019 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Dobczycach (ul. Szkolna 43). Uczestnicy biorący udział w Eliminacjach Regionalnych zobowiązani są do wypełnienia kart zgłoszeń online, dostępnych na stronie : https://danutarinnfestiwal.pl/…/…/19/formularz-zgloszeniowy/, w terminie do 04.09.2019 roku. Limit miejsc ograniczony. Każda osoba biorąca udział w Festiwalu przygotowuje 2 piosenki w języku polskim, w tym jedną z repertuaru Danuty Rinn lub Andrzeja Rybińskiego.

W dniu występu należy dostarczyć podkłady muzyczne na płycie CD w formacie audio, z dokładnym opisem (imię, nazwisko, tytuły utworów) Na płycie mają się znajdować jedynie utwory, które będą wykonywane podczas przesłuchań.

Uczestnicy Eliminacji Regionalnych zobowiązani są do uiszczenia w biurze MGOKiS (pokój 143) opłaty akredytacyjnej, za udział w przesłuchaniach. w kwocie 20 zł/os., 50 zł/ zespół. Opłatę należy uregulować w dniu eliminacji, przed występem.

Regulamin Eliminacji Powiatowych dostępny jest na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobczycach www.mgokis.dobczyce.pl

Organizatorem Festiwalu jest Fundacja Apetyt na Kulturę, ul. Z. Modzelewskiego 12, 02-679 Warszawa.

Regulamin Eliminacji Regionalnych Danuta Rinn Festiwal

Danuta Rinn Festiwal Plakat

Skip to content