Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych „Hej, Kolęda, Kolęda!”

Zwyczaje i obrzędy bożonarodzeniowe są niezwykle ważnym elementem kultury ludowej, a kolędowanie i obrzędowość kolędnicza wpisują się w wielowiekową polską tradycję. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach oraz Starostwo Powiatowe w Myślenicach serdecznie zapraszają, dziecięce, młodzieżowe i dorosłe grupy kolędnicze działające na terenie powiatu myślenickiego i prezentujące autentyczne formy kolędowania charakterystyczne dla regionu, z którego się wywodzą, do udziału w Powiatowym Przeglądzie Grup Kolędniczych „Hej Kolęda, Kolęda…” Przegląd odbędzie się 19 stycznia 2020 roku o godz. 15:00 w auli Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego im. Burmistrza Marcina Pawlaka w Dobczycach.

Kolejność prezentacji konkursowych:

Od godz. 15:15
1. Dziecięca Grupa Kolędnicza „Z Maryjką” z Dobczyc
2. Dziecięca Grupa Kolędnicza „Pastuszkowie z Gwiazdą”
z Zespołu Regionalnego Cyrniawa z Krzeczowa
3. Grupa Kolędnicza „Szopka z Lalkami” z Dobczyc
4. Dziecięca Grupa Kolędnicza „Z Gwiazdą” z Trzebuni

Od godz. 16:00
5. Grupa Kolędnicza „Pasterze” z Dobczyc
6. Dziecięca Grupa Kolędnicza „Mali Kliszczacy” – „Pasterze w polu” z Tokarni
7. Grupa Kolędnicza „Z Turoniem” z Trzebuni

Od godz. 17:00
8. Grupa Kolędnicza „Pasterze” ze Stojowic
9. Grupa Kolędnicza Zagórzanie „Z Żydem i Turoniem” z Lubnia
10. Grupa Kolędnicza „Herody” z Tokarni

Od godz. 18:00
11. Grupa Kolędnicza „Pasterze z Dziadem” z Kornatki- Burletki
12. Grupa Kolędnicza „Z Żydem i Turoniem” z Tenczyna

W trakcie obrad komisji gościnnie wystąpi Grupa Kolędnicza „Z Konikiem” ze Skrzynki

Podane godziny mają charakter orientacyjny. Możliwe są przesunięcia czasowe i opóźnienia.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem Przeglądu. Przypominamy, że w skład instrumentarium powinny wejść instrumenty tradycyjne (akordeon jest niezgodny z regulaminem).
Grupy nominowane do przeglądów wojewódzkich w Podegrodziu i Bukowinie proszone są o zgłoszenie się do biura MGOKiS po zakończeniu Przeglądu, w celu wypełnienia kart zgłoszeń do kolejnego etapu.

***

Zgłoszenia do Przeglądu (wyłącznie na załączonych kartach zgłoszeń) należy przesłać na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach, ul. Szkolna 43; 32-410 Dobczyce lub drogą elektroniczną: e-mail: biuro@mgokis.dobczyce.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 10 stycznia 2020 roku.

RegulaminPowiatowego Przeglądu Grup Kolędniczych 2020
Karta Zgłoszenia Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych
Skip to content