Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

Informacja dotycząca zajęć organizowanych przez MGOKiS

Szanowni Państwo,

W tym roku epidemia Covid-19 przerwała cykl naszych stałych zajęć, które musieliśmy zawiesić 11 marca 2020 roku. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego bardzo późno przygotowało wytyczne, dotyczące stopniowego wznawiania funkcjonowania domów, ośrodków i centrów kultury, w związku z wdrażaniem trzeciego etapu znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2, a co za tym idzie – dało nam bardzo ograniczone pole manewru w kwestii wznowienia stałej oferty (cykl zajęć w MGOKiS trwa od października do czerwca).

Od 15 do 30 czerwca pragniemy jednak dać uczestnikom możliwość odrobienia nadpłaconych w marcu zajęć, które nie odbyły się z powodu ogłoszonego stanu epidemii. Osoby, które nie uregulowały należności, a chcą uczestniczyć w ostatnich 2 tygodniach zajęć, również mogą to zrobić. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach czerwcowych jest uregulowanie wszystkich należności wobec MGOKiS Dobczyce oraz złożenie oświadczenia dotyczącego uczestnictwa w zajęciach w czasie obowiązywania stanu epidemii.

Do 8 czerwca czekamy na Państwa zgłoszenia telefoniczne (tel. 533 990 660 lub 12 27 16 757) lub mailowe (biuro@mgokis.dobczyce.pl). Otwarcie zajęć dla poszczególnych grup będzie zależeć od wielu czynników – m. in. od liczby zgłoszonych osób i dostępności sal. Zajęcia prowadzone będą od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót. Zgłoszeni uczestnicy z grup sobotnich zostaną przeniesieni na inne terminy. Dni i godziny poszczególnych zajęć mogą ulec zmianie.

Przed zgłoszeniem dziecka, proszę wziąć pod uwagę następujące kwestie:
👉 w zajęciach będą mogły uczestniczyć wyłącznie osoby zdrowe, niewykazujące oznak chorób układu oddechowego, które nie przebywają w kwarantannie, nie miały bezpośredniego kontaktu z osobą u której potwierdzono zakażenie Covid-19 lub z osobą poddaną kwarantannie, które w ciągu 14 dni nie przebywały zagranicą i nie miały bezpośredniego kontaktu z osobą, która wróciła z zagranicy,
👉 w budynku obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa, maseczkę można zdjąć dopiero w sali, na której będą odbywać się zajęcia,
👉 w budynku obowiązuje zasada dystansowania społecznego – zachowanie odległości minimum 2 metrów od innych użytkowników (nie dotyczy rodzin),
👉 uczestnicy zajęć będą poddawani pomiarowi temperatury ciała (termometr czołowy bezdotykowy),
👉 na zajęcia należy przychodzić 5 minut wcześniej, niedopuszczalne są spóźnienia ani czekanie w budynku,
👉 do budynku uczestnik wchodzi sam, bez osoby towarzyszącej; rodzic zostawia dziecko instruktorowi w dolnym holu, przy głównym wejściu do RCOS-u, sam nie wchodzi na teren obiektu; po skończonych zajęciach rodzic odbiera dziecko punktualnie z holu,
👉 w budynku nie ma możliwości korzystania z szatni, a co za tym idzie na zajęcia sportowe i taneczne należy przyjść w stroju treningowym; niedopuszczalne jest ćwiczenie w tych samych butach, w których przyszło się na zajęcia, obuwie należy zmienić w budynku, okrycie wierzchnie i obuwie należy schować do własnej torby; w czasie zajęć torba będzie znajdować się w sali zajęciowej,
👉 uczestnik zajęć może mieć ze sobą butelkę wody, która powinna być podpisana, nie ma możliwości spożywania pokarmów,
👉 w budynku nie ma możliwości korzystania z windy,
👉 płatność za zajęcia będzie dokonywana pojedynczo, w wyznaczonym do tego miejsca punkcie.

Szczegółowe zasady uczestnictwa w zajęciach oraz oświadczenia dotyczące udziału w zajęciach w czasie trwania epidemii, będą udostępnione na naszej stronie internetowej www.mgokis.dobczyce.pl oraz na profilu na facebooku https://www.facebook.com/mgokisdobczyce1.

Po 8 czerwca, poinformujemy zainteresowane osoby o szczegółach dotyczących zajęć (terminy, godziny, sale, grupy). W przypadku braku zainteresowania lub bardzo małej ilości zainteresowanych osób, poszczególne zajęcia mogą nie zostać wznowione.

O ile pozwoli na to sytuacja, na okres wakacji przygotowana zostanie nowa oferta, zgodna z obowiązującymi wytycznymi i reżimem sanitarnym.

Skip to content