Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

Od 1 lipca udostępniamy stoły do gry w tenisa

Zapraszamy do nieodpłatnego korzystania ze stołów do gry w tenisa stołowego. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Zasadami korzystania ze stołów w czasie obowiązywania stanu pandemii Covid-19.
Informacji na temat udostępniania stołów udzielają pracownicy MGOKiS Dobczyce pod nr tel. 533 990 660.
Zapraszamy!!

ZASADY KORZYSTANIA ZE STOŁÓW TENISOWYCH W CZASIE OBOWIĄZYWANIA  STANU EPIDEMII COVID – 19

1. Od 1 lipca wznowiona zostaje możliwość korzystania ze stołów tenisowych.

2. Wszystkich korzystających ze stołów tenisowych obowiązuje dezynfekcja rąk przed wejściem do budynku.
3. Wszyscy korzystający ze stołów muszą stosować się do wytycznych, zasad i instrukcji obowiązujących w czasie trwania stanu epidemii Covid-19.

4. W ciągach komunikacyjnych RCOS obowiązują maseczki lub przyłbice. Osłony ust i nosa można zdjąć dopiero w momencie rozpoczęcia gry.

5. Rezerwacji stołu można dokonać osobiście w dniu planowanej gry. MGOKiS nie prowadzi zapisów z wyprzedzeniem.

6. Stoły nie będą udostępniane w weekendy oraz w trakcie trwania imprez.

7. Osoby korzystające ze stołów zobowiązane są do podania w biurze MGOKiS imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz złożenia oświadczenia, że są osobami zdrowymi, nie mają żadnych objawów chorobowych, nie przebywają na kwarantannie, nie są objęte nadzorem epidemiologicznym, nie wróciły z zagranicy oraz nie miały kontaktu z osobami przebywającymi na kwarantannie lub objętymi nadzorem epidemiologicznym.

8. W wyznaczonej strefie udostępnione dla korzystających są 2 stoły tenisowe. Aż do odwołania nie ma możliwości zwiększenia liczby stołów.

9. Korzystający ze stołów muszą posiadać własny sprzęt do gry (rakietki, piłeczki). Nie ma możliwości wypożyczenia sprzętu w MGOKiS.

10. W wyznaczonej strefie gry mogą przebywać wyłącznie osoby grające (maksymalnie 8 osób – po 4 osoby na stół).

11. Zabrania się przebywania w wyznaczonej strefie osobom towarzyszącym.

12. Zabrania się przebywania w wyznaczonej strefie osobom czekającym na swoją kolej.

13. Stół można wynająć na 1 h., z możliwością przedłużenia do 2 h. Pod warunkiem, że nie będzie innych osób zainteresowanych grą.

14. Przedłużenie i/lub zakończenie gry należy zgłosić pracownikowi MGOKiS.

15.Po zakończeniu gry przez grupę, następuje 15 minutowa przerwa, przeznaczona na dezynfekcję.

Skip to content