Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

Bezpłatne badania mammograficzne w Dobczycach

 

Centrum Medyczne Maszachaba wraz z partnerami: Centrum Medycznym SKOPIA i Stowarzyszeniem Kobiet z Problemami Onkologicznymi „Amazonka” Krzeszowice realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: „Kształtowanie świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 50 – 69 lat w zakresie profilaktyki raka piersi w latach 2019-2021″ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat odbędą się 21 października 2020r. od godz. 10:00. Na parkingu przed budynkiem RCOS (ul. Szkolna 43) zostanie podstawiony „mammobus”, w którym będą wykonywane badania. Celem projektu jest zwiększenie poziomu uczestnictwa osób w wieku aktywności zawodowej w programach zdrowotnych. W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju, organizator zrezygnował ze spotkań edukacyjnych, które miały się odbyć w tym samym dniu od godz. 15:00 w sali konferencyjnej. Podczas badań zostaną zachowane niezbędne standardy reżimu sanitarnego.

Szczegółowe informacje i zapisy na badania pod numerami telefonów: 12 63 30 218 lub 503 777 651. Osoby niepełnosprawne proszone są o wcześniejsze poinformowanie o swoich problemach i ograniczeniach ruchowych, celem dostosowania badania do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu uczestnictwa osób w wieku aktywności zawodowej w programach zdrowotnych. Wsparcie projektu kierowane jest do: 

  • kobiet zamieszkałych lub pracujących, lub uczących się w województwie małopolskim,
  • kobiet w wieku 50-69 lat, objętych Krajowym Programem Profilaktyki Raka Piersi,
  • kobiet, które nie wykonywały mammografu w ciągu ostatnich 24 miesięcy.

Wsparcie dotyczy następujących aspektów:

  1. Działania informacyjno – edukacyjne o tematyce prozdrowotnej ( udział w prelekcjach i warsztatach, nauka samobadania piersi z użyciem fantomów. film informacyjno-edukacyjno-instruktażowy, materiały informacyjno-edukacyjne, wyżywienie podczas wsparcia).
  2. Możliwość wykonania bezpłatnego badania mammograficznego.
  3. Zwrot kosztów dojazdu dla realizacji badania mammograficznego z miejsca zamieszkania i z powrotem dla kobiet mieszkających poza miejscem wykonywania badania
  4. Zabezpieczenie opieki nad osobą niesamodzielną, którą zajmuje się kobieta objęta wsparciem w ramach projektu podczas edukacji
  5. Udogodnień dla osób niepełnosprawnych jako uczestniczek projektu (zabezpieczenie transportu specjalistycznego na badanie mammograficzne, zabezpieczenie asystenta dla osoby niepełnosprawnej podczas edukacji).

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. Zachęcamy do udziału.

Plakat informujący o bezpłatnych badaniach mammograficznych. Widać na nim 4 kobiety w różnym wieku, w różowych koszulkach. Więcej informacji w tekście.
Skip to content