Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

Hala sportowa i orlik zamknięte w okresie od 27 marca do 18 kwietnia!

Informujemy, że w związku nowym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 roku, od 27 marca do 18 kwietnia zamknięta będzie hala sportowa i orlik.W okresie od 27 marca do 18 kwietnia 2021 r. zabronione jest prowadzenie działalności polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzeń sportowych oraz na działalności obiektów sportowych. Z zakazu wyłączone są jedynie następujące przypadki, przy założeniu, że współzawodnictwo i treningi będą organizowane bez udziału publiczności:

  • zawodnicy uprawiający sport zawodowy w rozumieniu art. 2 pkt 143 Rozporządzenia Komisji (UE)nr651/2014, z dnia 17czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu,
  • zawodnicy pobierający stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U.z2020r.poz.1133),
  • zawodnicy będący członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiający sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy.

Żaden z podmiotów, wynajmujących dotychczas halę sportową i orlika, nie spełnia kryteriów zawartych w Rozporządzeniu, w związku z tym informujemy, że w okresie od 27 marca do 18 kwietnia 2021 roku:

  • hala sportowa, zlokalizowana przy ul. Szkolnej 43 będzie zamknięta,
  • kompleks boisk sportowych orlik, zlokalizowany przy ul. Parkowej 4 będzie zamknięty (przypominamy, że samowolne wejście na boisko grozi mandatem!)
  • w RCOS nie będą odbywać się żadne zajęcia o charakterze sportowym (organizowane zarówno przez MGOKiS, jak i inne podmioty).
Napis "ważna informacja" na czerwonym tle. Więcej informacji w tekście.
Skip to content