Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

VIII Powiatowy Konkurs Plastyczny „Folklor w duszy gra” – MAŁOPOLSKA

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach serdecznie zaprasza do udziału w VIII Powiatowym Konkursie Plastycznym „Folklor w duszy gra”. Tematem konkursu jest stworzenie pracy plastycznej, inspirowanej kulturą, tradycją i folklorem Małopolski.

Konkurs adresowany jest do mieszkańców z powiatu myślenickiego, w szczególności do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, osób dorosłych, uczestników warsztatów terapii zajęciowej, podopiecznych środowiskowych domów samopomocy oraz podopiecznych domów pomocy społecznej. Każdy uczestnik może złożyć do konkursu maksymalnie 1 płaską pracę, w formacie A3, wykonaną techniką w stylu dowolnym. Więcej szczegółów znajduje się w regulaminie.

Głównymi celami konkursu są: podtrzymywanie i kultywowanie tradycji związanych z folklorem oraz ukazanie piękna i bogactwa kulturowego regionu Małopolski.

Wszystkie prace konkursowe opisane metryczką oraz pisemne zgłoszenia do konkursu należy dostarczyć do 21 maja 2021 roku na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach
ul. Szkolna 43
32-410 Dobczyce
z dopiskiem: „FOLKLOR W DUSZY GRA”

Prace konkursowe wykonane przez uczestników z powiatu myślenickiego zostaną poddane ocenie specjalnie powołanej komisji oraz ocenie internautów. Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po 28 maja 2021r.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem. Szczegółowych informacji o konkursie udzielają także pracownicy MGOKiS Dobczyce, pod nr tel. 533 990 660 lub 12 27 16 757. Zapraszamy do udziału w konkursie! Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody!

Dokumenty do pobrania:

Plakat informujący o konkursie plastycznym Folklor w duszy gra. Więcej informacji w tekście
Skip to content