Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

Młodzi sportowcy zrzeszeni w ogólnopolskich klubach wracają na halę

W związku z wątpliwościami dotyczącymi zapisów widniejących w Rozporządzeniu Rady Ministrów, z dnia 15 kwietnia 2021 roku, wystąpiliśmy do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z prośbą o ich interpretację.

Informujemy, że od 19 kwietnia 2021 roku, dzieci i młodzież mogą brać udział w treningach na obiektach zamkniętych, jeśli biorą udział we współzawodnictwie prowadzonym przez polski związek sportowy.

Potwierdzić tę okoliczność powinien polski związek sportowy np. w formie licencji zawodniczej lub stosownego zaświadczenia. Przepisy rozporządzenia nie przewidują limitu korzystających dla tej kategorii.

Informacja dotycząca dostepności hali sportowej dla dzieci i młodzieży od 19 kwietnia 2021. Więcej informacji w tekście.
Skip to content