Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

Bezpłatne badania mammograficzne

Centrum Medyczne Maszachaba wraz z partnerami: Centrum Medycznym SKOPIA i Stowarzyszeniem Kobiet z Problemami Onkologicznymi „Amazonka” Krzeszowice realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: „Kształtowanie świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 50 – 69 lat w zakresie profilaktyki raka piersi w latach 2019-2022″ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat odbędą się 7 września 2021r. (wtorek) od godz. 10:00 do 18:00 w Dobczycach.

Na parkingu przed budynkiem RCOS (ul. Szkolna 43) zostanie podstawiony „mammobus”, w którym będą wykonywane badania mammograficzne. W sali konferencyjnej MGOKiS Dobczyce od godz. 15:00 do 19:30 odbędą się natomiast bezpłatne badania profilaktyczne (analiza gęstości kości- densytometr, analiza składu ciała- waga antropometryczna, nauka samobadania). Podczas wszystkich badań i edukacji zostaną zachowane niezbędne standardy reżimu sanitarnego.

Szczegółowe informacje i zapisy na badania: tel. 12 633 02 18 oraz 503 777 651

W celu organizacji właściwych dostosowań prosimy osoby niepełnosprawne o wcześniejsze zgłoszenia.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu uczestnictwa osób w wieku aktywności zawodowej w programach zdrowotnych.

Wsparcie projektu kierowane jest do:

 • kobiet zamieszkałych lub pracujących, lub uczących się w województwie małopolskim,
 • kobiet w wieku 50-69 lat, objętych Krajowym Programem Profilaktyki Raka Piersi,
 • kobiet, które nie wykonywały mammografu w ciągu ostatnich 24 miesięcy i dotyczy:
 1. Działań informacyjno – edukacyjnych o tematyce prozdrowotnej:
  • udział w prelekcjach i warsztatach
  • nauka samobadania piersi z użyciem profesjonalnych fantomów
  • film informacyjno – edukacyjno – instruktażowy
  • materiały informacyjno – edukacyjne dla uczestniczek badań oraz edukacji
  • wyżywienie podczas wsparcia
 2. Możliwości wykonania bezpłatnego badania mammograficznego.
 3. Zwrotu kosztu niezbędnego dojazdu dla realizacji badania mammograficznego z miejsca zamieszkania i z powrotem dla kobiet mieszkających poza miejscem wykonywania badania.
 4. Zabezpieczenia opieki nad osobą niesamodzielną, którą zajmuje się kobieta objęta wsparciem w ramach projektu podczas edukacji.
 5. Udogodnień dla osób niepełnosprawnych jako uczestniczek projektu (zabezpieczenie transportu specjalistycznego na badanie mammograficzne, zabezpieczenie asystenta dla osoby niepełnosprawnej podczas edukacji).

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Plakat informujący o bezpłatnych badaniach mammograficznych w Dobczycach.
Plakat informujący o bezpłatnych badaniach mammograficznych w Dobczycach. Więcej informacji w tekście.
Skip to content