Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

Projektowanie i realizacja serwisów internetowych oraz gier mobilnych

Jest nam niezwykle miło poinformować Państwa, że Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach został jednym z uczestników projektu „Sieć na kulturę w podregionie krakowskim”.
Głównymi celami projektu, realizowanego przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju, jest:

  • podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych,
  • rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć,
  • wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.

W ramach I etapu projektu, pani Magdalena Obajtek, wzięła udział w szkoleniach dla pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury. II etap projektu adresowany jest do dzieci i młodzieży.

13 października 2021 roku, rozpoczęły się szkolenia z zakresu projektowania i realizacji serwisów internetowych oraz gier mobilnych. Będą one realizowane 2 razy w tygodniu, do 04 grudnia 2021 roku za pośrednictwem platformy Teams. Prowadzi je pani Magdalena wraz z trenerem wspierającym.

W czasie szkoleń młodzież będzie poznawać zasady związane z projektowaniem przyjaznych i atrakcyjnych dla użytkowników gier komputerowych. Prowadzący omówią typy gier i serwisów internetowych, miejsca publikacji gier, standardy bezpieczeństwa przy publikacji stron, serwisów i gier. Uczniowie zgłębią także tajniki budowania fabuły i sposoby na przyciągnięcie użytkowników do stworzonych przez siebie gier.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

Plakat wydarzenia. Więcej informacji w tekście.
Plakat informujący o projekcie. Więcej informacji w tekście.
Skip to content