Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

Zaproszenie do udziału w Jubileuszowym XX Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych

Parafia Rzymskokatolicka św. Michała Archanioła w Sieprawiu, Duszpasterstwo Dzieci i Młodzieży Dekanatu Mogilany, Gmina Siepraw, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Sieprawiu oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa serdecznie zapraszają dzieci i młodzież z Gminy Dobczyce do udziału w XX Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych.

Konkurs adresowany jest do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz całych rodzin.

Ważne informacje dotyczące formy i sposobu wykonania: wszystkie elementy szopki powinny być wykonane własnoręcznie. Nie dopuszcza się użycia zakupionych gotowych figurek. Podczas oceny pod uwagę będzie brana samodzielność w wykonaniu szopki. Przewidziane są nagrody za oryginalność i pomysłowość.

Dokładne opisanie pracy jest warunkiem dopuszczenia jej do konkursu. Opis pracy należy wykonać pismem drukowanym oraz dokładnie przymocować na sznureczku do pracy. W przypadku prac zbiorowych należy dołączyć imienny wykaz autorów pracy.

W opisie szopki należy umieścić: imię i nazwisko wykonawcy, klasę, adres, miejscowość, gminę, telefon do wykonawcy, w przypadku prac zbiorowych dodatkowo imię i nazwisko opiekuna wraz z telefonem komórkowym. Opis pracy należy wykonać według dołączonej KARTY OPISU.

Wszystkie szkoły zainteresowane udziałem w konkursie, proszone są o przeprowadzenie eliminacji szkolnych i wytypowanie 3 prac z każdej placówki, które będą reprezentować gminę Dobczyce w etapie dekanalnym. Bardzo prosimy o konsekwentne przestrzeganie ustalonego limitu.

Zgłoszenia do kategorii „Rodzina – rodzice z dziećmi” przyjmowane będą telefonicznie w biurze MGOKiS, aż do momentu wyczerpania limitu miejsc (5 szopek ). Decyduje kolejność zgłoszenia.

Szopki należy dostarczyć do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobczycach do 22 listopada 2021 roku, skąd przewiezione zostaną do Sieprawia.

Prace należy odebrać z Sieprawia na własną rękę w nieprzekraczalnym terminie d 07.01.2022r. Organizator Konkursu i MGOKiS nie biorą odpowiedzialności za prace nieodebrane w terminie.

Materiały do pobrania:

Oficjalny plakat XX Konkursu Szopek Tradycyjnych i Krakowskich
Wycinek plakatu konkursowego. Więcej informacji w tekście.
Skip to content