Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

Zmiana zasad korzystania z boiska wielofunkcyjnego (kortu) na orliku przy ul. Parkowej

W związku z kończącą się powoli zimą i rozpoczynającym się sezonem wiosennym, informujemy, że w grudniu 2021 roku zmieniły się zasady korzystania z orlika.

Rezerwacje boiska wielofunkcyjnego (kort), przyjmowane wcześniej przez animatorów, odbywają się telefonicznie, poprzez kontakt z biurem MGOKiS, tel. 533 990 660 lub 12 27 16 757. Rezerwacje na wszystkie wolne terminy przyjmowane są od poniedziałku do piątku od godziny 07:00 do 14:30.

Oferta korzystania z orlika jest skierowana wyłącznie do mieszkańców Gminy Dobczyce. Wolne i zarezerwowane terminy można sprawdzić w kalendarzu elektronicznym, który znajduje się pod adresem: http://orlik.mgokis.dobczyce.pl/. W kalendarzu kolorem żółtym zaznaczono wynajmy boiska wielofunkcyjnego (kortu). Z boiska można korzystać w następujących terminach:

  • poniedziałek – piątek: 8:00 – 16:00 (w ferie i wakacje terminy ogólnodostępne, w czasie roku szkolnego terminy zarezerwowane wyłącznie na ajęcia dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Dobczycach),
  • poniedziałek – piątek: 16:00 – 22:00 (obiekt otwarty dla wszystkich zainteresowanych, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Administratorem),
  • sobota – niedziela: 08:00 – 22:00 (obiekt otwarty dla wszystkich zainteresowanych, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Administratorem).

Po sprawdzeniu kalendarza i wybraniu odpowiedniego terminu, należy zadzwonić do biura MGOKiS Dobczyce i zarezerwować termin. Jednorazowo można zarezerwować maksymalnie 4 terminy (po 2h).

Osoby i podmioty, które dokonają rezerwacji, otrzymają specjalne karty wielorazowe (kluby) lub kody jednorazowe (indywidualni użytkownicy) umożliwiające wejście na orlik. Karty i kody umożliwiają skorzystanie z obiektu wyłącznie w zarezerwowanych terminach i godzinach. Każdą rezygnację z wynajmu należy zgłosić telefonicznie w biurze MGOKiS, co pozwoli na udostępnienie terminu innym użytkownikom.

Z szatni i oświetlenia można skorzystać po wciśnięciu odpowiednich przycisków na panelu obsługowym, znajdującym się w pasażu. Drzwi szatni można otworzyć dopiero po usłyszeniu dźwięku. Prosimy o niestosowanie metod siłowych, które prowadzą do uszkodzenia zamków. Szczegółową instrukcję obsługi systemu elektronicznego na orliku zamieszczamy poniżej:

  • W celu otwarcia furtki należy przyłożyć kartę do czytnika lub wpisać poprawny kod, potwierdzając kratką. Poprawne odczytanie kodu lub karty wygeneruje sygnał dźwiękowy i zwolni zaczep furtki. Po wejściu furtka zamyka się automatycznie.
  • W pasażu znajduje się panel obsługowy, umożliwiający korzystanie z szatni oraz oświetlenia boisk. Ikony są podpisane: aby wejść do szatni pierwszej należy na panelu nacisnąć ikonę ze strzałką w lewo, aby wejść do szatni drugiej należy na panelu nacisnąć ikonę ze strzałką w prawo, w celu skorzystania z oświetlenia boisk należy nacisnąć ikonę z żarówką, podpisaną „BOISKO” lub „TENIS”. Warunkiem włączenia się oświetlenia jest poprawny odczyt karty lub kodu na furtce oraz zielone ikony na panelu obsługowym, zapisane jako „ZEZW. OŚWIETLENIA”. Jeśli ikony świecą się na czerwono, oświetlenia nie da się zapalić.
  • Informacyjnie, na wygaszaczu panelu. podane są temperatury: zewnętrzna temperatura szatni i temperatura ciepłej wody użytkowej.
  • Oświetlenie boisk gaśnie automatycznie o godzinie 23:00.
  • O godzinie 23:15 obiekt zostaje automatycznie zakodowany. Po tym czasie karty i kody nie są obsługiwane, a otwarcie furtki spowoduje uruchomienie systemu alarmowego oraz powiadomienie MGOKIS o zaistniałej sytuacji.
  • Podczas opuszczania obiektu, w celu zwolnienia zaczepu, należy nacisnąć przycisk na słupku po lewej stronie przed furtką.
Zdjęcie poglądowe, przedstawiające przykładowy fragment kortu, z rakietą i piłeczkami
Skip to content