Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

Organizacja zajęć stałych w czerwcu

Znamy już terminy zajęć stałych w czerwcu! Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem i zwrócenie uwagi na ewentualne zmiany.

Zajęcia prowadzone będą do 15 czerwca (wyjątek stanowią sekcje przygotowujące się do koncertów i występów artystycznych).

ZAPISY NA KONTYNUACJĘ ZAJĘĆ w nowym roku szkolnym, przyjmowane będą od 1 czerwca do 15 lipca. Przy zapisie należy podać imię i nazwisko dziecka, rok urodzenia, rodzaj zajęć, na które chodzi, dzień i godzinę zajęć. Warunkiem zapisu na zajęcia w nowym roku szkolnym jest uregulowanie wszystkich należności.

Harmonogram zajęć w czerwcu przedstawia się następująco:

KÓŁKO PLASTYCZNE:

 • grupa poniedziałkowa: 13 czerwca
 • grupa środowa: 15 czerwca
 • grupy czwartkowe: 9 czerwca

ZAJĘCIA WOKALNE: grupy pani Beaty (czwartkowe):

 • 01.06.2022 – tylko grupy starsze próby + koncert
 • 02.06.2022 – tylko grupy młodsze i średnie (dorośli wolne po koncercie)
 • 04.06.2022, od 09:00 do 14:00 – próba spektaklu, tylko grupy młodsze i średnie
 • 09.06.2022 – tylko grupy starsze, zajęcia z pianistą, grupy młodsze i średnie wolne
 • 17.06-18.06.2022 – warsztaty wokalne z Moniką Urlik, p. Beatą i p. Danielem dla wszystkich zainteresowanych. Szczegółowe informacje u instruktorki oraz na grupie na FB
 • 19.06.2022 – koncert Moniki Urlik i wybranych uczestników warsztatów
 • 23.06.2022 – próby do spektaklu, tylko grupy młodsze i średnie, dorośli wolne
 • 25.06.2022 – spektakl z udziałem grup młodszych i średnich.

ZAJĘCIA WOKALNE: grupy pani Joanny (wtorkowe): 07 czerwca

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE: 03 czerwca (zajęcia pokazowe dla rodziców)

BALET: 02, 09 czerwca (zajęcia pokazowe dla rodziców)

ZESPÓŁ INTOX (POM-PON): 07, 14 czerwca

HIP HOP: 6, 13 czerwca (zajęcia pokazowe dla rodziców)

TANIEC NOWOCZESNY: 3 czerwca (zajęcia pokazowe dla rodziców)

K-POP DANCE: 03, 10 czerwca

TANIEC TOWARZYSKI: 03, 10 czerwca (zajęcia pokazowe dla rodziców)

LATINO SOLO: 03, 10 czerwca

GIMNASTYKA KOREKCYJNA: 02, 09 czerwca

GIMNASTYKA SPORTOWA:

 • grupy środowe: 08, 15 czerwca
 • grupy czwartkowe: 02, 09 czerwca
 • grupy piątkowe: 03, 10 czerwca
 • grupy sobotnie: 04, 11 czerwca

Harmonogram zajęć pozostałych sekcji i zespołów oraz ewentualne zmiany będą na bieżąco podawane przez instruktorów

Sobotni dyżur pracownika MGOKiS został zaplanowany na 04 czerwca 2022.

Przypominamy, że należność za zajęcia należy uregulować podczas 1 zajęć w danym miesiącu, a jeśli to niemożliwe, nie później niż do 15 dnia tego miesiąca. W związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego, prosimy o uregulowanie do 30 czerwca 2022 roku wszystkich zaległości z tytułu udziału w zajęciach.

Rodzicom przypominamy, że harmonogram obowiązuje na cały miesiąc i uwzględnia już zajęcia planowo odwołane. W tym przypadku MGOKIS nie wysyła dodatkowych sms-ów z przypomnieniem o odwołanych zajęciach.
Smsy są wysyłane jedynie w przypadku zajęć odwołanych nagle, z powodu przyczyn losowych (np. choroba instruktora).

Obrazek czysto dekoracyjny. Biały napis na żółtym tle: "Organizacja zajęć stałych MGOKiS czerwiec."
Skip to content