Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

Półkolonia „Lato z gimnastyką” – dokumenty do pobrania

Informujemy, że z powodu niezebrania się grupy, I turnus półkolonii, zaplanowany na okres od 1 do 5.08 został odwołany. Rodzice uczestników zapisanych na II turnus (8-12.08) proszeni są o dopełnienie wszystkich formalności do 3.08.2022.

Należy wypełnić i złożyć w biurze następujące dokumenty:

oraz zapoznać się z regulaminem wypoczynku:

a także dokonać wpłaty w kwocie 325 zł (koszt udziału w półkolonii) + 80 zł (koszt obiadów). Płatność tylko gotówkowa.

Niedopełnienie formalności skutkuje skreśleniem z listy uczestników.

Napis lato z gimnastyką sportową na złotym tle. Więcej informacji w tekście.
Skip to content