Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

Gminny Konkurs Plastyczny „Strażacy w akcji” – cztery żywioły

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach zaprasza do udziału w Gminnym Konkursie Plastycznym „Strażacy w akcji” – cztery żywioły. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (szkoły podstawowe).

Tematem konkursu jest stworzenie pracy plastycznej, inspirowanej działalnością straży pożarnych w akcjach ratowniczo gaśniczych, przeciwdziałaniem, zwalczaniem oraz usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (ogień, woda, powietrze, ziemia) i ekologicznych. Praca powinna być wykonana techniką dowolną, płaską, w formacie A3. Każda placówka do udziału w konkursie może złożyć maksymalnie 15 prac. Dopuszcza się udział uczestników niezrzeszonych.

Prace konkursowe, opatrzone metryczką należy dostarczyć do 21 kwietnia 2023 roku, do biura MGOKiS, ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce. Informacji o konkursie udzielają pracownicy MGOKiS, pod nr tel. 533 990 660 lub 12 27 16 757.

Wszystkie informacje o konkursie dostępne są w załącznikach:

Oficjalny plakat gminnego konkursu plastycznego "Strażacy w akcji", z motywem ognia i strażaka, więcej informacji w tekście.
Fragment oficjalnego plakatu Gminnego Konkurdu Plastycznego "Strażacy w akcji". Więcej informacji w tekście.
Skip to content