Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

Świetlica

 

Świetlica usytuowana jest na parterze Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego w Dobczycach. Jej całkowita powierzchnia wynosi ok 91,9 m². Świetlica wyposażona jest w suchy basen z piłeczkami, mega-klocki oraz meble, stoły i krzesła.

Sala ma charakter wielofunkcyjny. Odbywają się w niej spotkania, zajęcia i warsztaty organizowane przez różne instytucje.
Świetlica to także świetne miejsce na organizację imprez urodzinowych.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SUCHEGO BASENU

1. Suchy basen przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-8 lat.

2. Z suchego bsenu dzieci mogą przebywać wyłącznie pod opieką rodziców/opiekunów.

3. Za bezpieczeństwo dzieci przebywających w pomieszczeniu odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie.

4. Przed rozpoczęciem zabawy w suchym basenie rodzice/opiekunowie proszeni są o zdjęcie dzieciom butów, łańcuszków, kolczyków oraz innych ozdób mogących stanowić potencjalne zagrożenie

5. Z urządzeń zabawowych znajdujących się w pomieszczeniu należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

6. Bezpieczeństwo wszystkich bawiących się dzieci wymaga aby przestrzegały one podstawowych zasad:

· NIE WOLNO BIĆ I POPYCHAĆ INNYCH DZIECI

· NIE WOLNO WYNOSIĆ PIŁECZEK Z BASENU

· NIE WOLNO WNOSIĆ JEDZENIA I NAPOJÓW DO STREFY ZABAW

· PODCZAS ZABAWY ZABRANIA SIĘ SPOŻYWANIA SŁODYCZY, PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH ORAZ NAPOJÓW

7. Po skończonej zabawie należy przywrócić pomieszczenie do pierwotnego stanu:

– WSZYSTKIE ZABAWKI NALEŻY ODŁOŻYĆ NA SWOJE MIEJSCE

– WSZYSTKIE PIŁECZKI NALEŻY WRZUCIĆ DO SUCHEGO BASENU – WSZYSTKIE GRY/PUZZLE NALEŻY WŁOŻYĆ DO PUDEŁEK I ODŁOŻYĆ NA SWOJE SWOJE MIEJSCA

– WSZYSTKIE POZOSTAWIONE ŚMIECI NALEŻY WRZUCIĆ DO KOSZA NA ŚMIECI

– NALEŻY ZAMKNĄĆ OKNA (JEŚLI BYŁY OTWIERANE)

– NALEŻY ZGASIĆ ŚWIATŁO

8. Właściciel nie odpowiada za rzeczy pozostawione w pomieszczeniu

9.  Za szkody wyrządzone w pomieszczeniu przez dzieci odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie

 

WYNAJEM ŚWIETLICY

 

WYNAJEM KOMERCYJNY

Kącik malucha – 30 zł/ 1h

Podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wynajmujący dokonuje wpłaty za wynajem na podstawie faktury VAT lub paragonu fiskalnego.

Wynajem sali na dłuższe okresy daje możliwość negocjacji cen.

Wynajem sali może być zrealizowany na podstawie przesłanego przez wynajmującego zamówienia, podpisanej umowy najmu lub udostępnienia, korespondencji mailowej lub zgłoszenia telefonicznego.

 

WYNAJEM NIEKOMERCYJNY i UDOSTĘPNIANIE SAL

Wynajem sali na niekomercyjną działalność statutową i spotkania stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, klubów sportowych, szkół, przedszkoli, instytucji działających na rzecz lokalnej ludności oraz na działalność charytatywną może być realizowany po obniżonych stawkach lub nieodpłatnie, po odpowiednim umotywowaniu przez daną jednostkę i wyrażeniu zgody przez Dyrektora MGOKiS.

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

ul. Szkolna 43

32-410 Dobczyce

 

Biuro MGOKiS

tel. 12 27 16 757

tel. kom. (+48) 533 990 660

fax. 12 27 16 758 e-

mail: biuro@mgokis.dobczyce.pl

Skip to content