Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

Zajęcia MGOKiS – dokumenty do pobrania

Wszystkich uczestników zajęć informujemy, że dostępne są już umowy uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez MGOKiS oraz Regulamin uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez MGOKiS. Pełnoletnich uczestników oraz rodziców niepełnoletnich uczestników  bardzo prosimy o zapoznanie się z ich treścią. Wypełnione czytelnie umowy należy złożyć do 15 października w biurze MGOKiS. Konsekwencją niepodpisania umów będzie niemożność uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez MGOKiS.

Regulamin uczestnictwa w zajęciach MGOKiS 2019-2020 Umowa uczestnictwa dziecka w zajęciach Umowa uczestnictwa osoby dorosłej w zajęciach
Skip to content