Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

Centrum Edukacji Przeciwpożarowej

Zdjęcie przedstawia wycinki zdjęć z Centrum Edukacji Przecowpozarowej oraz tel. kontaktowy. Wiecej informacji w tekście

Centrum Edukacji Przeciwpożarowej to interaktywny obiekt edukacyjny z zakresu bezpieczeństwa i pożarnictwa. Jest to pierwszy tego typu punkt na mapie Małopolski.

Na potrzeby Centrum zostało zaadaptowane 500 m², w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobczycach. Powierzchnię Centrum stanowi interaktywna ścieżka edukacyjna, która podzielona została na sektory tematyczne, dotyczące m.in. zagrożeń w domu, bezpieczeństwa na akwenach wodnych, w lesie czy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Sektory ścieżki edukacyjnej wyposażone są w sprzęt multimedialny. Atrakcyjność tego miejsca podkreślają efekty świetlne, dźwiękowe oraz zapachowe, które wspomagają przyswajanie wiedzy Uczestników w sposób sensoryczny.

Centrum Edukacji Przeciwpożarowej zapewnia doskonałe zaplecze edukacyjne z zakresu pierwszej pomocy takie jak: fantomy, kamizelka do ćwiczeń z pierwszej pomocy w przypadku zadławień, detektor wielogazowy, gaśnice proszkowe, tablice informacyjne, zestawy opatrunkowe, itp.

Na terenie obiektu znajduje się również sala konferencyjna, przeznaczona do organizacji szkoleń BHP oraz pierwszej pomocy.

Centrum Edukacji Przeciwpożarowej w Dobczycach ma w prosty i atrakcyjny sposób uczyć dzieci i młodzież podstawowych zasad ochrony przeciwpożarowej. Jego celem jest podnoszenie wiedzy i świadomości społecznej dotyczącej określonych zagrożeń, a także propagowanie właściwych postaw w obliczu niebezpieczeństwa.

Uczestnicy zajęć będą mogli wcielić się w rolę strażaków, odsłuchać nagrania autentycznych zgłoszeń alarmowych, przebrać się w stroje strażackie czy wejść do prawdziwego wozu strażackiego.

Zajęcia w Centrum Edukacji Przeciwpożarowej to doskonała oferta edukacyjna dla przedszkoli (dzieci od 6. r. ż), szkół podstawowych i ponadpodstawowych, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. To także ciekawa i wartościowa oferta spędzenia czasu wolnego z rodziną czy dodatkowy punkt programu podczas organizacji szkoleń z zakresu BHP, obrony cywilnej i pożarnictwa.

Grupa odwiedzająca powinna liczyć nie więcej niż 15 osób (dzieci i młodzież) i 1-2 opiekunów.

Zajęcia edukacyjne w Centrum, prowadzone są przez wykwalifikowanego strażaka z ogromnym doświadczeniem i pasją, którego zadaniem jest przekazanie dzieciom i młodzieży wiedzy o tym, jak we właściwy sposób używać sprzętu domowego, jak zachować się w przypadku pożaru, jak uchronić się przed zatruciem tlenkiem węgla, jak udzielić pierwszej pomocy oraz skutecznie wezwać służby ratunkowe. Uczestnicy zajęć będą mogli wcielić się w rolę strażaków, odsłuchać nagrania autentycznych zgłoszeń alarmowych, przebrać się w stroje strażackie czy wejść do prawdziwego wozu strażackiego.

Istnieje również możliwość wynajmu sali konferencyjnej na szkolenia czy spotkania.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą Centrum.

OFERTA CEP 2024

 

Rezerwacja terminów na zajęcia edukacyjne odbywa się w biurze Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobczycach (MGOKiS),

ul. Szkolna 43,

32-410 Dobczyce,

nie później niż na 7 dni przed planowanymi zajęciami.

Zgłoszenia grup na zajęcia w CEP przyjmowane są od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach 8:00-15:00.

a) w formie telefonicznej pod nr tel: 536 160 280
b) za pośrednictwem e-maila: edukacjaosp@dobczyce.pl

Opłata za udział w zajęciach edukacyjnych na ścieżce wynosi 250 zł za grupę. Akceptowane są dwie formy płatności:
a) gotówką  (płatności należy dokonać przed zajęciami, w biurze MGOKiS przy ul. Szkolnej 43, 32-410 Dobczyce, pok. 143),
b) przelewem (faktura VAT jest wystawiana z na 7 dni przed wstępem do CEP, którą należy opłacić najpóźniej trzy dni robocze przed wizytą w CEP) na konto:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach
Bank Spółdzielczy w Dobczycach: 20 8602 0000 0000 0225 2430 0001

Dane do faktury należy wysłać za pośrednictwem e-mail: edukacjaosp@dobczyce.pl, niezwłocznie po potwierdzeniu rezerwacji terminu. Wstęp do CEP jest możliwy wyłącznie po uiszczeniu opłaty.

Grupy zorganizowane z placówek oświatowych (przedszkola, szkoły), Środowiskowych Domów Samopomocy (ŚDS) , Młodzieżowych Grup Pożarniczych (MDP) oraz stowarzyszeń należących do gminy Dobczyce, ponoszą opłatę w kwocie 1 zł. Zajęcia dla podmiotów z gminy Dobczyce realizowane są co drugi poniedziałek miesiąca w godz. Od 8:00 do 16:00 po wcześniejszym ustaleniu terminu z biurem MGOKiS.

Dodatkowo istnieje możliwość zorganizowania zajęć edukacyjnych z elementami pierwszej pomocy: 200 zł brutto za grupę

Cena za wynajem sali konferencyjnej: 100 zł brutto.

Przed rozpoczęciem zajęć w Centrum Edukacji Przeciwpożarowej należy zapoznać się z „Regulaminem korzystania z Centrum Edukacji Przeciwpożarowej” oraz wypełnić i złożyć w biurze „Kartę zgłoszenia”

Regulamin Centrum Edukacji Przeciwpożarowej w Dobczycach KARTA ZGŁOSZENIA

Adres:

Centrum Edukacji Przeciwpożarowej w Dobczycach
ul. Jagiellońska 44H (budynek Remizy OSP)
32-410 Dobczyce

Telefon: 536 160 280
e-mail: edukacjaosp@dobczyce.pl

Koordynator:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach
ul. Szkolna 43
32-410 Dobczyce

Telefon: 533 990 660, 536 160 280, 12 27 16 757
e-mail: biuro@mgokis.dobczyce.pl

Skip to content