Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

Plakat z ofertą zajęć MGOKIS Dobczyce na rok 2023/2024, utrzymany w kolorach: zielonym, czerwonym, żółtym, niebieskim i białym. Więcej informacji w tekście.
Plakat informacyjny, dotyczący zajęć z gimnastyki sportowej, z motywem gimnastyka. Więcej informacji w tekście.
Wielokolorowy plakat dotyczący zajęć z hip hopu, z motywem tancerza. Więcej informacji w tekście.
Plakat dotyczący zajęć Intox Pompon, utrzymany w kolorystyce bieli, różu i czerni. Więcej informacji w tekście.
Plakat dotyczący zajęć K-POP Dance, z wizerunkiem instruktorki, utrzymany w kolorystyce, czerni, brązów i koloru morskiego. Więcej informacji w tekście.
Plakat informacyjny, utrzymany w kolorach szarości, błękitu, czerwieni i żółci, dotyczący zajęć z gimnastyki korekcyjnej, z motywem dzieci ćwiczących z piłkami. Więcej informacji w tekście.
Plakat dotyczący zajęć latino solo, z motywem tancerki, utrzymany w kolorystyce pomarańczu i czerni. Więcej informacji w tekście.
Plakat informacyjny dotyczący naboru do Orkiestry Dętej Barka Nowa Wieś, z motywem saksofonu, utrzymany w kolorystyce pomarańczu, żółci i złota. Więcej informacji w tekście.
Plakat informacyjny dotyczący naboru do Orkiestry Dętej Dobczyce, z motywem saksofonu, utrzymany w kolorystyce brązów i złota. Więcej informacji w tekście.
Plakat dotyczący naboru do Sekcji Wokalnej Muzopozytywni, z motywem mikrofonu w dłoni, utrzymany w kolorystyce pomarańczu i czerni. Więcej informacji w tekście.
Plakat informujący o naborze do grup kółka plastycznego, z motywem kolorowych kredek. Więcej informacji w tekście.
Plakat dotyczący naboru do Sekcji Wokalnej MGOKIS, z motywem mikrofonu w dłoni, utrzymany w kolorystyce czerwieni i czerni. Więcej informacji w tekście.
Plakat dotyczący zapisów na zajęcia z tańca nowoczesnego, z motywem tancerzy, utrzymany w kolorystyce granatu, błękitu, różu i czerwieni. Więcej informacji w tekście.
Plakat dotyczący naboru na zajęcia tańca towarzyskiego, z motywem tańczącej pary, utrzymany w kolorystyce fuksji, czerni i fioletu. Więcej informacji w tekście.
Plakat informujący o zapisach na zajęcia taneczno-baletowe, z motywem tancerki, utrzymany w kolorystyce fuksji i różu. Więcej informacji w tekście.
Plakat informujący o zajęciach baletowych, utrzymany w kolorystyce różu i fuksji, z motywem baletnicy. Więcej informacji w tekście.
Plakat informujący o zapisach do ZPiT Dobczyce, z motywem młodych tancerzy w strojach krakowskich (2 dziewczynki, 2 chłopców). Więcej informacji w tekście.
Plakat informujący o zapisach do ZPiT Dobczyce, z motywem dwojga tancerzy w strojach ludowych. Więcej informacji w tekście.
Plakat informujący o zapisach do ZPiT Dobczyce, z motywem 5 tancerzy w strojach ludowych. Więcej informacji w tekście.

Newsletter

Ostatnie wpisy

Facebook
BIP

O nas

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dobczycach został powołany uchwałą Rady Miejskiej w roku 1973. Początkowo działalność kulturalna prowadzona była w budynku Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” przy Placu Zgody 1. 15 lipca 1973 roku Ośrodek Kultury otrzymał nową siedzibę w Domu Sportu, przy ul. Podgórskiej 2, gdzie prowadził swoją działalność do października 2011roku.

Pierwszym dyrektorem MGOK-u został pan Zenon Karp (1973 -1982). Na początku lat 80-tych funkcję dyrektora Ośrodka pełniła pani Maria Ścibor (1982-1985), po niej, w latach 1985-1991 pan Jacek Szybowski, a w latach 1991-2000 Edward Żyła. Od 1 stycznia 2000 roku obowiązki dyrektora przejął pan Leszek Pniaczek, po nim w latach 2002-2004 funkcję dyrektora sprawował pan Józef Maniecki. Od maja 2004 do chwili obecnej dyrektorem Ośrodka jest pan Andrzej Topa.

Na początku działalność Ośrodka Kultury opierała się głównie na organizacji imprez okolicznościowych i rocznicowych, letnich imprez plenerowych pod nazwą „Niedziela pod Zamkiem”, występów znanych artystów (kroniki wymieniają m.in. Kapelę Podwórkową z Chmielnej, zespół „Wawele”, „Tercet Egzotyczny”, grupę „Prometheus” Bohdan Łazuka, Eleni i wiele innych), spotkań z ciekawymi ludźmi, organizacji wystaw, zajęć dla dzieci, dyskotek dla młodzieży. W 1974 powstała Kapela Podwórkowa „Wedebusy Dobczyckie”.

Z zapisów w kronikach wynika, że w roku 1976 przy Ośrodku istniał chór męski „Dumka” oraz działały zespoły młodzieżowe: „Sailing” (rok 1976-1977) i „Afekt” (1976-1985). W działalności kulturalnej Ośrodka często wykorzystywano budynek kina, w którym odbywały się przedstawienia teatralne, komedie muzyczne, przeglądy kolędnicze, jasełka. Na estradzie organizowano przeglądy orkiestr dętych, występy kabaretowe, występy ludowych zespołów tanecznych i śpiewaczych.

W latach 1985-1990 Ośrodek poszerzył swoją ofertę o organizację wyjazdów do teatrów krakowskich oraz spektakli dla dzieci w kinie „Raba”. Mieszkańcy mieli okazję spotkać się ze sławami kina, teatru, radia, literatury i sportu takimi jak: Wojciech Pokora, Ewa Wiśniewska, Jerzy Fedorowicz, Tadeusz Kwinta, Edward Żentara, Anna Dymna, Jerzy Zelnik, Kazimierz Kaczor, Igor Śmiałowski, Henryk Bista, Tomasz Beksiński, Władysław Komar, Julian Kawalec, Brian Scott. Spotkania odbywały się nie tylko w Dobczycach, ale i w podległych wtedy Ośrodkowi Klubach Wiejskich. W latach 1987-1989 funkcjonowało tzw. kino w plenerze.

W latach 90-tych prężnie działało kółko edukacyjne, organizowano kursy tańca, naukę języków obcych, kursy komputerowe, kursy gotowania i pieczenia. Przy MGOK-u powstało ognisko muzyczne, zaczęto prowadzić umuzykalnienie w przedszkolach na terenie Gminy. W roku 1994 zorganizowano pierwszy Przegląd Dorobku Artystycznego Szkół i Przedszkoli Gminy i Miasta Dobczyce.

W latach 1993-1994 zorganizowano szereg festynów, z których dochód przeznaczono na modernizację Placu Zabaw dla dzieci. W dniach 20-21 lipca 1996 odbyła się pierwsza bardzo duża impreza plenerowa, podczas której mieszkańcy mogli zobaczyć m.in. występy zespołów „Gronicki”, „Torino”, „Czasza” (IV Brygada Desantowo-Szturmowa), jak również pierwszy w Dobczycach pokaz ogni sztucznych. Wydarzenie to nazwano Dniami Dobczyc. W tym samym roku miał także miejsce pierwszy, Letni Obóz Języka Angielskiego z udziałem wolontariuszy z USA. W latach 90-tych organizowano imprezy charytatywne; w tym zbiórki darów dla powodzian.

W 2005 roku, za sprawą Uchwały Rady Miejskiej poszerzono zakres działania Ośrodka Kultury o działalność sportową, a jednostka otrzymała nową nazwę – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach (MGOKiS Dobczyce). W ofercie kulturalnej Ośrodka pojawiły się imprezy cykliczne: Powiatowy Przegląd Pieśni Maryjnych, Dzień Dziecka, Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. J. Dominika, Dożynki Gminne i inne. Wśród zajęć stałych MGOKiS-u znalazło się kółko plastyczne, umuzykalnienie, ognisko muzyczne, nauka gry na instrumentach, zajęcia Orkiestry Dętej Dobczyce, zajęcia Zespołu Pieśni i Tańca „Dobczyce”, zajęcia Chóru „Cantare”, Mażoretek, kółko modelarskie i zajęcia sportowe (łucznictwo, piłka nożna, koszykowa) Szczególne miejsce zajęła także działalność wystawiennicza, wydawnicza i współpraca międzynarodowa głównie ze Słowakami i Niemcami.

Lata 2008-2010 to dalsze poszerzanie oferty Ośrodka – w tym: powołanie do życia Big Bandu, rozpoczęcie prób sekcji baletowej, pozyskiwanie środków z zewnątrz na działalność zespołów oraz na imprezy cykliczne.

W 2011 roku rozpoczął się nowy rozdział działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobczycach. Siedziba MGOKiS została przeniesiona do Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego w Dobczycach, którego MGOKiS został administratorem. W skład infrastruktury MGOKiS weszła aula widowiskowa, hala sportowa, foyer o charakterze wystawienniczym oraz sale tematyczne. W tym samym roku do użytku oddane zostało Boisko Sportowe „Orlik 2012”, którego MGOKiS został zarządcą.

Podstawowe zadania statutowe, takie jak: rozpoznawanie oraz pobudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych, przygotowanie do przyjmowania i odbioru wartości kulturalnych, kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze, tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego, stwarzanie warunków dla funkcjonowania amatorskich artystycznych kół i klubów zainteresowań, sekcji, zespołów itp., edukacja kulturalna oraz popularyzacja wiedzy i sztuki, popularyzacja kultury fizycznej i turystyki MGOKiS realizuje m.in. poprzez: organizację imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych, pomoc zespołowym formom twórczości, podejmowanie przedsięwzięć edukacyjnych i oświatowych, działalność instrukcyjno-metodyczną, prowadzanie działalności wydawniczej i promocyjnej, prowadzenie kursów języków obcych, organizację wystaw, przeglądów i innych przedsięwzięć w zakresie popularyzacji dorobku kulturalnego, inspirowanie oraz promowanie działalności literackiej, artystycznej i innych form twórczości mieszkańców gminy, współpracę na rzecz kultury z instytucjami, stowarzyszeniami, społecznym ruchem artystycznym, placówkami oświatowymi, prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą, zwłaszcza z miastami partnerskimi, wspieranie rozwoju sportu i współdziałanie ze stowarzyszeniami sportowymi.

Obecnie przy MGOKiS Dobczyce działa ponad 20 zespołów, sekcji i kół zainteresowań artystycznych i sportowych. Imprezy organizowane przez Ośrodek Kultury każdorazowo gromadzą od kilkudziesięciu do nawet kilku tysięcy osób.

Skip to content