Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

Kapela ZPiT „Dobczyce”

Kapel ZPiT Dobczyce w strojach ludowych z instrumentami, pozująca na tle jesiennej scenerii.

Kapela ZPiT „Dobczyce” działała przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Dobczycach w latach 2000-2003 i zrzeszała 6 instrumentalistów. Jej głównym zadaniem było akompaniowanie Zespołowi Pieśni i Tańca „Dobczyce” podczas koncertów i występów scenicznych. Pierwszym kierownikiem Kapeli był pan Piotr Suchta, po nim opiekę nad zespołem przejęli kolejno panowie Andrzej Topa i Józef Maniecki.

Po reaktywacji Zespołu Pieśni i Tańca „Dobczyce” podjęto starania o wznowienie działalności kapeli. Ostatecznie udało się to w roku 2015 roku, pod nowym kierownictwem Pauliny Karp. Zespół zadebiutował na scenie podczas Koncertu Noworocznego, który odbył się 1 lutego w auli widowiskowej Regionalnego Centrum Oświatowo- Sportowego w Dobczycach.

Aktualnie w Kapeli działa 6 muzyków. Nadal prowadzony jest nabór chętnych instrumentalistów, którym bliski jest folklor i chcieliby aktywnie uczestniczyć w jego propagowaniu. W repertuarze Kapeli znajdują się polskie tańce narodowe, pieśni ludowe oraz suity taneczne z różnych regionów Polski. Muzycy koncertują z Zespołem Pieśni i Tańca „Dobczyce”, akompaniując grupie tanecznej oraz wokalnej.

Kierownikiem kapeli jest pani Paulina Karp – muzyk, pedagog, absolwentka Prywatnej Szkoły Muzycznej II stopnia w Jaśle w klasie akordeonu. W 2016 roku ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie na kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej w Akademii Muzycznej w Krakowie.

Pani Paulina przez kilka lat koncertowała z kwintetem akordeonowym działającym przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. I. J. Paderewskiego w Gorlicach. Pracowała także jako nauczyciel przedmiotów teoretyczno-muzycznych w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach. W ramach działalności artystycznej śpiewała w chórach akademickich oraz innych, działających poza uczelnią. Aktualnie przygotowuje opracowania muzyczne dla Kapeli Zespołu Pieśni i Tańca „Dobczyce”, prowadzi zajęcia z instrumentalistami oraz koncertuje z Zespołem. Współpracuje także z Akademią Muzyczną w Krakowie.

Terminy prób kapeli są każdorazowo uzgadniane z instruktorem. Osoby zainteresowane dołączeniem do kapeli zachęcamy do kontaktu z biurem MGOKiS.

Skip to content