Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

Partnerzy, przyjaciele i sponsorzy

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach jest samorządową instytucją kultury która od 1973 roku prowadzi szeroką działalność w dziedzinie kultury, sztuki, oświaty, sportu i rekreacji.

Nasz Ośrodek finansowany jest z dotacji gminnej oraz z własnej działalności, z której dochody przeznacza na realizacje celów statutowych. W imprezach organizowanych w Ośrodku bierze udział każdorazowo od kilkudziesięciu do nawet kilku tysięcy osób.

Prowadzenie szerokiej działalności kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej na wysokim poziomie, wymaga dużych nakładów finansowych, dlatego tak ważne jest wsparcie finansowe fundatorów, darczyńców, filantropów, sponsorów. Zachęcamy do wspierania naszych działań poprzez przekazywanie darowizn pieniężnych i rzeczowych. Naszym sponsorom i przyjaciołom możemy zaoferować następujące formy reklamy:

 • zamieszczenie baneru reklamowego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Dobczycach,
 • realizację filmu promocyjnego z wybranej imprezy z logami sponsora oraz jego emisję w Myślenice iTV Telewizja Powiatowa,
 • umieszczenie loga sponsora na plakatach, ekranie, prezentacji multimedialnej, koszulkach sekcji, etc.,
 • słowną promocję firmy podczas imprez MGOKiS,
 • zamieszczenie podziękowań na stronie internetowej/ portalu społecznościowym,
 • możliwość dołączenia gadżetów i upominków firmy do pakietów wręczanych podczas licznych konkursów, zawodów i festiwali.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.
Kontakt: Biuro MGOKiS, tel 12 271 67 57

Grono naszych przyjaciół i sponsorów jest duże i ciągle się powiększa. Wszystkich naszych przyjaciół i sponsorów nie sposób tu wymienić, Prezentujemy instytucje i firmy, z którymi współpracujemy na zasadzie partnerstwa  lub które regularnie wspierają nasza działalność:

Instytucje, placówki oświatowe:

 • Starostwo Powiatowe w Myślenicach,
 • Gmina Dobczyce,
 • MGOPS
 • MCK Sokół w Nowym Sączu,
 • Bukowiańskie Centrum Kultury „Dom Ludowy”,
 • Zespół Szkół w Dobczycach,
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Dobczycach,
 • Przedszkola i szkoły podstawowe z Gminy Dobczyce,
 • Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Dobczycach,
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Dobczycach,
 • WTZ Dobczyce,
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Dobczycach,

Stowarzyszenia:

 • Stowarzyszenie Wspierania Kultury „Charstek”
 • Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Ispina,
 • Stowarzyszenie Łucznicze Achilles,
 • Stowarzyszenie KAT Dobczyce,
 • Stowarzyszenie Piramida Działań,
 • Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku,,
 • Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów,
 • Dobczyckie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast,
 • Stowarzyszenie Sztuki i Edukacji Artystycznej,
 • Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne PoRabie,
 • Stowarzyszenie Rozbiegane Dobczyce,
 • Stowarzyszenie „Gościniec”,
 • Stowarzyszenie „Granica”,
 • Stowarzyszenie „Konstruktorzy Marzeń,
 • Kluby Sportowe z gminy Dobczyce
 • Koła Gospodyń Wiejskich,
 • PTTK oddział Dobczyce,
 • TKKF Dobczyce,
 • Stowarzyszenia Ochotniczych Straży Pożarnych,
 • Małopolskie Zrzeszenie LZS Kraków,
 • Stowarzyszenie CIOFF,
 • MALTA,
 • Turystyczna Podkowa,

Przyjaciele i Sponsorzy:

 • Bank Spółdzielczy w Dobczycach,
 • Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Dobczycach,
 • P.H.U. „Jan”,
 • Złoty Kłos,
 • Dom Chleba,
 • Larkis,
 • In-Tel,

Media:

 • Miesięcznik Powiatowy Sedno
 • Myślenice iTV,
 • Dziennik Polski
Skip to content