Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

Cennik

Cennik zajęć stałych, obowiązujący w roku szkolnym 2023/2024:

 • Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 4-10 lat (grupy młodsze i średnia) – 60 zł / 4 spotkania,
 • Zajęcia plastyczne dla grupy 10 + (grupa zaawansowana) – 60 zł / 4 spotkania,
 • Balet – 60 zł / 4 spotkania,
 • Zajęcia taneczno – baletowe – 60 zł /4 spotkania
 • Intox Pompon – 60 zł / 4 spotkania, 100 zł / 8 spotkań (lub 4 spotkania po 2h) (grupa zaawansowana)
 • Jamaica Wave – 60 zł / 4 spotkania
 • Hip hop – 60 zł / 4 spotkania,
 • Taniec nowoczesny – 60 zł / 4 spotkania,
 • Zajęcia wokalne grupowe (grupy pani Kingi)- 100 zł / 4 spotkania ( do lutego), od marca 130 zł / 4 spotkania
 • Zajęcia wokalne grupowe (grupy pani Joanny) – 70 zł / 4 spotkania (do lutego), od marca 100 zł / 4 spotkania
 • Zajęcia wokalne indywidualne (p. Kinga, p. Joanna) – 80 zł / 45 minut
 • Zespół Pieśni i Tańca (grupa reprezentacyjna) – 30 zł / miesiąc,
 • Zespół Pieśni i Tańca (pozostali członkowie) – 60 zł / miesiąc
 • Gimnastyka korekcyjna – 70 zł / 4 spotkania,
 • Gimnastyka sportowa – 70 zł / 4 spotkania.
 • Taniec towarzyski – 60 zł / 4 spotkania,
 • K-POP Dance – 60 zł / 4 spotkania,
 • Latino solo – 60 zł / 4 spotkania.

Cennik dotyczy opłaty za jedną osobę za 4 spotkania w miesiącu. Płatność za zajęcia należy uregulować w biurze MGOKiS gotówką lub kartą, do 15 dnia danego miesiąca.

Ceny za udział w zajęciach dodatkowych i warsztatach prowadzonych w czasie ferii są publikowane na plakatach informacyjnych.

Pomieszczenia, w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym w Dobczycach, zarządzanym przez MGOKiS Dobczyce wynajmowane są komercyjnie i niekomercyjnie.

Cennik wynajmu i udostępniania komercyjnego obowiązujący w roku 2024:

Hala sportowa:

 • Hala sportowa (z szatnią i prysznicami) – 120 zł / h,
 • Połowa hali sportowej (z szatnią i prysznicami) – 60 zł / h

Sala widowiskowa:

 • Sala widowiskowa – szkolenia, prelekcje, spotkania  ( z nagłośnieniem i oświetleniem) – 400 zł /  h
 • Sala widowiskowa – spektakl odpłatny, organizowany dla dzieci i młodzieży –  700 zł / 1 spektakl
 • Sala widowiskowa – spektakl. kabaret, przedstawienie, koncert (bez nagłośnienia i oświetlenia) – 2460 zł / 1 wydarzenie
 • Sala widowiskowa – spektakl, kabaret, przedstawienie, koncert (z oświetleniem) – 2706 zł/ 1 wydarzenie
 • Sala widowiskowa – spektakl, kabaret, przedstawienie, koncert (z nagłośnieniem i oświetleniem) – 3075 zł /1 wydarzenie

W przypadku sali widowiskowej istnieje możliwość negocjacji cen, w zależności od wielkości imprezy, wymagań technicznych i personalnych oraz ilości wynajmowanych godzin. O ostatecznej cenie decyduje Dyrektor MGOKiS Dobczyce.

Sala konferencyjna:

 • Cała sala – 100 zł / h
 • Średnia sala – 80 zł / h
 • Mała sala – 50 zł / h

Inne pomieszczenia:

 • Sala taneczna (lustrzana) – 50 zł / h
 • Sala taneczno-muzyczna – 50 zł / h
 • Foyer – 80 zł / h
 • Sale lekcyjne (wynajmowane tylko poza godzinami SP 2 i za zgodą SP 2) – 50 zł / h
 • pracownia komputerowa (wynajmowane tylko poza godzinami pracy SP 2 i za zgodą SP 2) – 50 zł / h

W przypadku wynajmu sali konferencyjnej i pozostałych pomieszczeń na dłuższe okresy i w dużej ilości godzin również istnieje możliwość negocjacji cen, a o ostatecznej senie decyduje Dyrektor MGOKiS.

Wynajem powierzchni:

 • powierzchnia pod roll-upy reklamowe – 800 zł / rok
 • powierzchnia pod automaty z napojami lub słodyczami – 300 zł / rok

Wynajem pomieszczeń i powierzchni może być realizowany na podstawie przesłanego przez wynajmującego i potwierdzonego przez Dyrektora MGOKiS zamówienia, podpisanej umowy najmu lub udostępnienia, korespondencji e-mailowej lub zgłoszeń telefonicznych.

Cennik wynajmu i udostępniania niekomercyjnego poszczególnych pomieszczeń:

Wynajem niekomercyjny dla stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, klubów sportowych, szkół, przedszkoli, organizacji działających na rzecz lokalnej ludności i dla lokalnej ludności, organizujących spotkania związane z działalnością statutową lub działalnością charytatywną, może być realizowany po obniżonych stawkach lub nieodpłatnie, po odpowiednim umotywowaniu przez daną jednostkę i wyrażeniu zgody przez Dyrektora MGOKiS.

Dzierżawa i udostępnianie pomieszczeń:

Umowy dzierżawy i udostępniania pomieszczeń na cele edukacyjne, kulturalne i inne, zawarte zostały z następującymi jednostkami:

 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Dobczycach
 • Biblioteka Publiczna w Dobczycach
 • Szkoła Muzyczna I Stopnia w Dobczycach

Reklama w lokalnej prasie to doskonały i bardzo prosty sposób promocji własnej firmy lub działalności. „Tapeta” świadczy usługi w zakresie udostępniania powierzchni prasowej pod reklamy.

Cennik reklam (podane ceny są cenami netto, przy wykupieniu reklamy na minimum 3 miesiące, przysługuje rabat w wysokości 30%):

Moduł 1 (9,5 cm x 6,8 cm):

 • reklama czarno-biała – 70 zł (1 miesiąc)
 • reklama czarno-biała – 147 zł (3 miesiące)
 • reklama kolorowa – 140 zł (1 miesiąc)
 • reklama kolorowa – 294 zł (3 miesiące)

Moduł 2 (19,5 cm x 6,8 cm):

 • reklama czarno-biała – 140 zł (1 miesiąc)
 • reklama czarno-biała – 294 zł (3 miesiące)
 • reklama kolorowa – 280 zł (1 miesiąc)
 • reklama kolorowa – 588 zł (3 miesiące)

Moduł 4 (19,5 cm x 13, 8 cm):

 • reklama czarno-biała – 280 zł (1 miesiąc)
 • reklama czarno-biała – 588 zł (3 miesiące)
 • reklama kolorowa – 560 zł (1 miesiąc)
 • reklama kolorowa – 1176 zł (3 miesiące)

Moduł 8 (19,5 cm x 28,4 cm):

 • reklama czarno-biała – 560 zł (1 miesiąc)
 • reklama czarno-biała – 1176 zł (3 miesiące)
 • reklama kolorowa – 1120 zł (1 miesiąc)
 • reklama kolorowa – 2352 zł (3 miesiące)

Wpłat należy dokonać na rachunek bankowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobczycach.

Nr rachunku w Banku Spółdzielczym w Dobczycach: 20 8602 0000 0000 0225 2430 0001

Kontakt w/s reklam: Marcin Kęsek

 • tel. 12 37 21 700
 • e-mail. mkesek@dobczyce.pl

Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń, oraz nie zwraca materiałów niezamówionych.

Skip to content