Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

Gimnastyka sportowa

Zawodnicy ćwiczący na hali sportowej.

Zajęcia z gimnastyki sportowej prowadzone były w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Dobczycach od marca 2014 roku. W okresie od lipca do listopada zostały zawieszone na czas realizacji przez Gminę Dobczyce projektu: „Organizacja zajęć z gimnastyki sportowej, obozu kondycyjnego dla dzieci i młodzieży obszaru LGD TP i pokazu gimnastycznego oraz zakup urządzeń gimnastycznych”.

Wznowienie zajęć w MGOKiS nastąpiło jesienią 2014 roku. Zajęcia prowadzone były dla kilku różnych grup, z uwzględnieniem wieku oraz poziomu sprawności i umiejętności uczestników. Uczestniczyły w nich osoby w wieku od 6 do +18 lat).

Od czerwca 2024 r., zajęcia z gimnastyki zostały wstrzymane.

Skip to content