Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

Gimnastyka sportowa

Zawodnicy ćwiczący na hali sportowej.

Zajęcia z gimnastyki sportowej prowadzone są w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Dobczycach od marca 2014 roku. W okresie od lipca do listopada zostały zawieszone na czas realizacji przez Gminę Dobczyce projektu: „Organizacja zajęć z gimnastyki sportowej, obozu kondycyjnego dla dzieci i młodzieży obszaru LGD TP i pokazu gimnastycznego oraz zakup urządzeń gimnastycznych”.

Wznowienie zajęć w MGOKiS nastąpiło jesienią 2014 roku. Zajęcia prowadzone są obecnie dla kilku różnych grup, z uwzględnieniem wieku oraz poziomu sprawności i umiejętności uczestników. Uczestniczą w nich osoby w wieku od 6 do +18 lat).

Gimnastyka, to umiejętność władania swym ciałem w czasie i przestrzeni. Według ogólnie przyjętej klasyfikacji, gimnastyka sportowa zalicza się do grupy dyscyplin sportowych, charakteryzujących się złożonością struktury ruchowej. Ta specyfika wymaga od gimnastyka nie tylko prawidłowego rozwoju poszczególnych narządów czy doskonałej koordynacji ruchowej, ale też wysokiego poziomu rozwoju wszystkich cech motorycznych i odpowiedniego przygotowania psychicznego. Gimnastyka sportowa jest jedną z najtrudniejszych i najbardziej widowiskowych dyscyplin sportowych.

Podczas zajęć, dzieci, młodzież, a nawet dorośli podnoszą swoją sprawność fizyczną (siła, gibkość, skoczność, szybkość, koordynacja ruchowa, równowaga) uczą się elementów gimnastycznych, przechodzą przez akrobatykę oraz ćwiczenia na przyrządach (drążek, kółka, koń z łękami, trampolina itp.), uczą się tzw. małej akrobatyki (przewroty, przejścia, stanie na głowie) i elementów trudniejszych (stanie na rękach, przerzuty, salta).

Wraz ze wzrostem poziomu wytrenowania, zawodnicy przejawiają coraz większą odwagę w zdobywaniu nowych, coraz trudniejszych ewolucji. Gimnastyka uczy samodyscypliny i samoasekuracji przydatnych w różnych sytuacjach. Jako matka wszystkich sportów przygotowuje wszechstronnie do uprawiania innych dyscyplin.

Koszt udziału dziecka w zajęciach: 70 zł / miesiąc (4 spotkania)

Trenerem sekcji jest pan Piotr Skóra – magister wychowania fizycznego ze specjalizacją trenerską z gimnastyki sportowej; wieloletni zawodnik gimnastyki i akrobatyki sportowej; trener gimnastyki Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Krakowie z ponad 10 – letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą; obecnie naczelnik Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Krakowie, szkoleniowiec. Laureat licznych odznaczeń PTG „Sokół” dla zawodników i trenerów; prekursor i propagator organizowania zajęć z gimnastyki sportowej w Dobczycach; trener i opiekun pierwszej klasy sportowej o profilu gimnastycznym w Szkole Podstawowej w Dobczycach.

Zawodnicy sekcji biorą co roku udział w Powiatowej Olimpiadzie Gimnastycznej. W 2014 roku sekcja zaprezentowała się w pokazie gimnastycznym obok Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” z Krakowa.

Zajęcia odbywają się w środy, czwartki, piątki i soboty:

Środy:

 • Grupa 1 – 19:00 – 20:00 (grupa zaawansowana i klasy sportowe)

Czwartki:

 • Grupa 2 – 16:00-17:00
 • Grupa 3 – 17:00 – 18:00
 • Grupa 4 – 18:00 – 19:00
 • Grupa 5 – 19:00 – 20:00 (grupa zaawansowana)

Piątki:

 • Grupa 6 – 16:00 – 17:00
 • Grupa 7 – 17:00 – 18:00
 • Grupa 8 – 18:00 – 19:00
 • Grupa 9 – 19:00 – 20:00 (grupa zaawansowana)

Soboty:

 • Grupa 10 – 10:00 – 11:00
 • Grupa 11 – 11:00 – 12:00
 • Grupa 12 – 12:00 – 13:00
 • Grupa 13 – 13:00 – 14:00

 

Grupy podzielone są ze względu na wiek i umiejętności

 

 

Skip to content