Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

Sekcja Wokalna „Muzopozytywni”

Uczestnicy Sekcji Wokalnej "Muzotywni" na scenie, podczas koncertu "Spotkanie z Aniołem"

Sekcja wokalna „Muzopozytywni” rozpoczęła swoją działalność w październiku 2021 roku.

Zajęcia wokalne odbywają się regularnie, w niewielkich grupach. Biorą w nich udział dzieci od 6 roku życia, młodzież oraz dorośli. Program zajęć obejmuje m.in. ćwiczenia wokalne, emisję głosu, dykcję, recytację, pracę z mikrofonem, ćwiczenia aktorskie, elementy ruchu scenicznego.

Młodzi wokaliści mogą sprawdzić swoje umiejętności podczas koncertów organizowanych przez MGOKiS oraz podczas konkursów muzycznych.

Koszt udziału w zajęciach:

  • zajęcia w grupach 5-6 osobowych – 100 zł / 4 spotkania

Zajęcia Sekcji Wokalnej „Muzopozytywni” prowadzi pani Joanna Sadkiewicz –  dyplomowany pedagog, absolwentka Szkoły Wokalno-Aktorskiej. Pani Joanna zajęcia wokalne łączy z ruchem scenicznym i pozawerbalnym przekazem utworów muzycznych

Uczestnicy zajęć Sekcji Wokalnej „Muzopozytywni” mogą poszczycić się licznymi sukcesami i osiągnięciami w konkursach wokalnych.

Konkursy, w jakich wzięli udział z powodzeniem członkowie sekcji to:

  • Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek (SOK)
  • Szkolne Konfrontacje Muzyczne „Muzyczne trele” (WDK Głogoczów)

Zajęcia odbywają się w każdy wtorek, w godzinach popołudniowych i wieczornych, w grupach dostosowanych do wieku i umiejętności wokalistów.

Dodatkowe próby przez występami scenicznymi są ustalane przez instruktora, w porozumieniu z biurem MGOKiS Dobczyce.

Skip to content