Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

Sala taneczna

Wnętrze sali tanecznej, parkiet, ogromne lustro, w którym odbijaj się pomarańczowo-zielone zasłonki.

Przestronna sala taneczna, o wymiarach 12,99m x 8,1m zlokalizowana jest na I piętrze nowoczesnego budynku. Sala wyposażona jest w drewnianą podłogę, lustra, drążki baletowe, kotary i klimatyzację. Do dyspozycji ćwiczących pozostaje także zaplecze techniczno-sanitarne w postaci 2 szatni z natryskami.
W sali prowadzone mogą być zajęcia taneczne (taniec towarzyski, nowoczesny, ludowy, balet oraz zajęcia ogólnorozwojowe i gimnastyczne.

Salę taneczną można wynająć komercyjnie i niekomercyjnie.

Cennik wynajmu komercyjnego:

Sala taneczna – 50 zł / h (podana cena jest ceną brutto (zawierają podatek VAT).

Wynajmujący dokonuje wpłaty za wynajem na podstawie faktury VAT lub paragonu fiskalnego. Wynajem foyer na dłuższe okresy daje możliwość negocjacji cen. Wynajem foyer może być zrealizowany na podstawie przesłanego przez wynajmującego zamówienia, podpisanej umowy najmu lub udostępnienia, korespondencji mailowej lub zgłoszenia telefonicznego.

Wynajem niekomercyjny i udostępnianie sali:

Wynajem sali na niekomercyjną działalność statutową i spotkania stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, klubów sportowych, szkół, przedszkoli, instytucji działających na rzecz lokalnej ludności oraz na działalność charytatywną może być realizowany po obniżonych stawkach lub nieodpłatnie, po odpowiednim umotywowaniu przez daną jednostkę i wyrażeniu zgody przez Dyrektora MGOKiS.

Dane teleadresowe:

  • Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach, ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce
  • tel. 12 27 16 757
  • tel. kom. (+48) 533 990 660
  • mail: biuro@mgokis.dobczyce.pl

 

Skip to content